Ansvarsforsikring bedrift

Et erstatningskrav mot bedriften kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring", og kan hjelpe deg med å dekke tapet slik at du kan drive videre. 

Ansvarsforsikringen dekker økonomiske tap dersom bedriften kommer opp i erstatningsansvar.
Trygger bedrifter som alltid vil ha en viss risiko for erstatningskrav.
Forsikringen kan tilpasses de fleste virksomheter.

Slik fungerer ansvarsforsikringen

Ansvarsforsikring består av to deler, bedriftsansvar og produktansvar. Gjelder innenfor Norden, men kan utvides ved avtale. 

Bedriftsansvar

For bedrifter som produserer ting, selger en vare eller utfører fysiske tjenester.

  • Dekker fysiske skader på personer eller ting, altså skader som bedriften påfører en tredjepart. 
  • Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder per skadetilfelle.
    Forsikringssum kan utvides ved avtale. 

Produktansvar

For bedrifter som importerer, produserer eller omsetter produkter.

  • Dekker skader på personer eller ting på grunn av feil eller mangler ved selve produktene bedriften lager. 
  • Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder samlet for alle skadetilfeller i forsikringsåret.
    Forsikringssum kan utvides ved avtale. 

Styreansvarsforsikring

En styreansvarsforsikring dekker krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres handlinger og unnlatelser. Forsikringen dekker skade på tredjemanns person, ting eller formue. Styremedlemmer har et ubegrenset personlig ansvar for de feil og unnlatelser et styre måtte begå.

Vi tilbyr kun styreansvarsforsikring som en tilleggsdekning til ansvarsforsikringen. 

Har du hatt uhell eller skade?


Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?