Bankgarantier

Ved inngåelse av avtale om bankgaranti forplikter vi som bank oss til å utbetale et beløp til en tredjepart, dersom en bedrift ikke selv klarer å betale til avtalt tid.

 

Garanti kan være en forutsetning for å få en kontrakt, og en styrke i forhandlinger.
Krav om garanti ved avtaleinngåelser sikrer en økonomisk kompensasjon dersom avtalen ikke holdes.
Bedrifter med stadig behov for nye garantier kan søke om en garantiramme, fremfor å søke om en ny garanti hver gang de trenger det.

Merk at kun aksjeselskap kan søke om garanti på knappene ovenfor.
Enkeltpersonforetak søker her.


Priser og vilkår

  • Det beregnes en fast kvartalsvis provisjon av garantibeløpet.
  • I tillegg kommer et etableringsgebyr.
  • Både provisjon og etableringsgebyr avhenger av garantiens størrelse og risiko.

Hvordan fungerer en garanti?

Et garantidokument er en bekreftelse fra banken på at en økonomisk forpliktelse vil bli oppfylt. På denne måten fungerer garantien som sikkerhet for mottakeren. Fordi banken stiller som kreditor, må vi ta pant for å stille sikkerhet for din bedrift. 

Ved en betalingsgaranti forplikter banken seg til å utbetale et beløp til en tredjepart, dersom bedriften ikke selv klarer å betale til avtalt tid. Bedriften avregner da med banken i etterkant.

Dame ved siden av blokk. illustrasjon

Når trenger du bankgaranti?

Når bør du stille krav om garanti?

  • Du har mye utestående hos annen part.
  • Du er leverandør, og vil være sikker på at du får betalingen for leveransen din.
  • Du skal handle med utlandet. Selv mindre svingninger i valutakursen kan ha innvirkning på kjøpers betalingsevne.

Tegn garanti selv når:

  • Det er forutsetning for å få en kontrakt eller få varer levert.
  • Evnen til å stille garanti er en styrke i forhandlinger.
  • Garantien kan brukes til å skaffe økt handlefrihet gjennom bedre likviditet.

Når bør du stille krav om garanti?

Det finnes mange ulike typer garantier. Her er noen av de mest vanlige. Finner du ikke garantien du trenger i listen anbefaler vi at du kontakter oss.

Løyvegaranti er lovpålagt om du har transport som næring. Det finnes ulike transportgarantier tilpasset dine forhold, enten du er taxisjåfør eller driver med godstransport.

Husleiegaranti er en garanti som brukes der huseier forlanger garanti for at husleien blir betalt - normalt for et nærmere angitt beløp.

Lånegaranti innebærer at banken garanterer for hele eller deler av et lån som bedriften har i en annen låneinstitusjon.

Betalingsgaranti garanterer ovenfor kundens leverandør at han vil gjøre opp for seg. 

En betalingsgaranti har mange former, men generelt omfatter den kjøp av varer eller tjenester der selgeren forutsetter bankgaranti. 

Kontraktsgaranti eller entreprenørgaranti benyttes når det inngås kontrakt om utføring av oppdrag og oppdragsgiver forlanger at det stilles bankgaranti for hele eller deler av beløpet.

Denne garantiformen er ofte benyttet innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Finner du ikke den garantien du er på jakt etter? Eller trenger du en løsning skreddersydd til dine behov? 

Ta kontakt med oss, så finner vi frem til beste løsningen for din bedrift.