Depositumskonto

Skal bedriften leie ut bolig? Da bør dere opprette en depositumskonto. Dette er en sperret konto der leieboeren setter inn penger for å dekke eventuelle skader eller manglende husleie.

  • Pengene betales ikke ut uten at det er enighet mellom utleier og leietaker.
  • Kontoen opprettes i nettbank, og signering gjøres elektronisk med BankID.
  • Begge parter må følge lover og regler for å få tilgang til pengene.

Det er utleier som starter prosessen med å opprette depositumskonto. 


Priser

  • Rente på depositumkonto er 0,2 %
  • Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumkonto i nettbank er 350 kroner
  • Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumkonto ved et kontor er 1250 kroner

Ungt par ser på hus ved visningsskilt

Når depositumet skal betales ut

  • Gå gjennom boligen sammen for å se om den er i den stand dere avtalte. Bruk gjerne et standard tilbakeleveringsskjema for å være sikker på at dere får med dere alt.
  • Er boligen i avtalt stand, gir utleieren beskjed til banken om at depositumet kan utbetales til leieboeren.
  • Utleieren kan ha krav på hele eller deler av depositumet dersom leietaker ikke har overholdt avtalen i leiekontrakten. Dette kan for eksempel være manglende betaling av husleie eller skader utover vanlig slitasje. Forbrukerrådet har laget en veiledning for hva utleier kan kreve, og hva som ikke kan kreves erstattet.

Lurt å tenke på

Det er lurt at utleier og leietaker går gjennom boligen sammen både ved innflytting og utflytting. Dokumenter gjerne eventuelle mangler med bilde.

Forbrukerrådet sine boligsider finner du standardskjemaer og nyttige veiledninger, både for deg som er leietaker og for deg som skal leie ut.