Driftstapsforsikring

Skade på bygninger eller eiendeler kan gjøre at driften reduseres eller i verste fall stopper helt opp. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften. 

 • En driftstapsforsikring gjør at bedriften kan drive lønnsomt selv om det skulle skje en skade.
 • Hjelp 24 timer i døgnet.
 • Du kan velge om forsikringen skal dekke lønn til de ansatte.

Hva dekker forsikringen?

Det finnes tre ulike dekningsgrader du kan velge mellom.

Brannforsikring

Dekker skader ved:

 • Driftstap som følge av brann.
 • Driftstap dersom adkomst/bruk er fysisk hindret som følge av skadeforebyggende tiltak, redningstiltak eller selve skaden.
 • Lønn til ansatte i den lovpålagte oppsigelsestiden (14 dager).
 • Naturskade

Standardforsikring

Dekker det samme som brannforsikring, men i tillegg: 

 • Brann og naturskade
 • Vannskader
 • Tyveriskader
 • Driftstap ved skade hos fast leverandør/kunde innen Norden.

Toppforsikring

Dekker det samme som standardforsikringen, men også: 

 • Maskinskade

Trenger du tilleggsforsikringer?

 • Driftstap lønn
  Kan velges for både brann, standard og topp, og benyttes stort sett overfor bedriftens medarbeidere som man gjerne ønsker å beholde eller er avhengig av. Med denne tilleggspakken kan man lønne disse nøkkelpersonene. Det vanlige er å velge en prosentandel av lønnskostnadene som forsikringssum.

 • Driftstap fremmed virksomhet brann
  Benyttes for bedrifter som har leverandører/kunder som de er avhengige av for å opprettholde virksomheten og som det kan være vanskelig å erstatte hvis blir borte. Leverandørene/kundene kan holde til i hele verden. 

 


Har du hatt uhell eller skade?