Fakturasalg

Fakturasalg er en enkel løsning som gir deg økt likviditet når du trenger det. Du selger de fakturaene du ønsker til oss. Vi behandler og godkjenner fakturaene du ønsker å selge. Pengene utbetales til din konto samme dag.

Bedre likviditet når du trenger det.
Redusert kredittrisiko.
Redusert behov for annen type finansiering.

Hva er fakturasalg?

Fakturasalg er den raskeste veien til bedre likviditet. Du får oppgjør for dine utestående fakturaer når du selv ønsker det, helt uavhengig av når fakturaen forfaller.

Fakturasalg er like enkelt som det er effektivt. Du selger dine utestående fordringer til oss og får umiddelbart tilgang til pengene. Du velger selv hvilke fakturaer du vil selge og når du vil gjøre det. Vi tar hånd om administrasjonen av fakturaene.

Fakturasalg gir ingen binding og full frihet. Når du har solgt fakturaen har vi overtatt både jobben og kredittrisikoen, og du kan fokusere på din virksomhet.

Slik fungerer det

 • Du sender originalfaktura til oss.
 • Vi gjør en kredittvurdering av kunden din og godkjenner fakturaen.
 • Vi videresender fakturaen til mottager med informasjon om overdragelse og betalingsopplysninger.
 • Du har pengene på konto innen 24 timer etter at du har sendt fakturaen til oss.

Hvem passer det for?

Det er mange forhold som kan føre til akutt eller midlertidig presset likviditet. Det kan være noe så enkelt som at faktura fra leverandør forfaller før du kan fakturere kunde. Forskuddsskatt, merverdiavgift og større lønnsutbetalinger kan også presse likviditeten når du venter på betaling fra kunder.

I neste omgang kan dette føre til at du mister muligheten til å dra nytte av gunstige kontantrabatter fra leverandører og andre forretningsmessige muligheter. Likviditetsutfordringer skaper ofte en ond sirkel. Fakturasalg kan være løsningen på dette.

Opptatt av god likviditet?

Altfor mange bedrifter sliter unødig og i verste fall gir opp på grunn av perioder med presset likviditet. Heldigvis finnes det nesten alltid andre muligheter.

Lurer du på noe?

 • Fakturasalg handler om å selge fakturaer enkeltvis. Du får utbetalt inntil 99 % av fakturaens pålydende innen 24 timer. Factoring er en tjeneste som passer best for deg som ønsker å kombinere administrasjon av kundefordringsmassen, samtidig som du får en belåning på alle kundefordringene på inntil 80-90 %. Fakturasalg er på denne måten et mindre forpliktende og mer fleksibelt produkt enn factoring. 

 • Fakturasalg prises som en provisjon. Provisjonen utgjør en prosentsats av beløpet på fakturaen. Pris varierer fra kunde til kunde, og er basert på kredittiden som er gitt på fakturaen (det er høyere kostnad forbundet med å selge en faktura med 120 dagers kredittid, enn en faktura med 14 dagers kredittid), din bedrifts risikoprofil og risikoen vi vurderer knyttet til den bedriften som skal betale fakturaen (din kunde). Det er med andre ingen kostnader forbundet med å ha avtalen. Kostnader påløper kun ved salg av faktura.

  Ved fakturasalg tar Spire Finans over risikoen for at din kunde betaler fakturaen, så lenge du har levert det du skal i henhold til avtalen mellom deg og din kunde.

  Eksempel
  • Kredittid gitt fra deg til din kunde: 30 dager
  • Provisjonskostnad fakturasalg: 2,5 %
  • Fakturaens beløp: 100.000

  Provisjonskostnaden blir da 2.500 for 30 dagers kredittid. Du vil få kr 97.500 utbetalt på dag 1 i stedet for at du venter på de 100.000 i 30 dager. I tillegg har du overført risikoen for manglende betaling fra din bedrift til Spire Finans.

 • Fakturaen din er i utgangspunktet uendret, med unntak av to elementer. Spire Finans skifter ut ditt kontonummer med sitt siden din kunde skal betale inn til Spire Finans sitt kontonummer. Du har jo allerede fått pengene dine fra Spire Finans. I tillegg setter vi inn en kort tekst som informerer din kunde om at fakturaen må betales til Spire Finans, og ikke til det kontonummeret kunden vanligvis betaler til når det er du som fakturerer. Selve utseendet på fakturaen følger det designet du ønsker å ha på dine utgående fakturaer.

 • Noen av kundene dine vil trolig ikke kjenne til fakturasalg som finansieringsløsning. Du bør ta en prat med dine kunder om fakturasalg før du setter avtalen i gang for fullt. De fleste av våre kunder og kunders kunder, opplever dette som en helt ryddig prosess. Med en stadig økende bruk av outsourcing av tjenester er veldig mange bedrifter vant til å forholde seg til at det er skille mellom den som fakturerer for varen eller tjenesten og den som krever inn pengene.

  I mange tilfeller oppleves dette som et svært profesjonelt skille hvor man kan konsentrere energien i kunde-/leverandørforholdet om det sentrale i dette forholdet, og ikke oppfølging av betalingstransaksjonene.

Fakturasalg er et produkt levert av SpareBank 1 SMN Spire Finans AS som er et 100 % eid datterselskap av SpareBank 1 SMN.