Gruppelivsforsikring

Med gruppelivsforsikring får familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.

Familien får en engangsutbetaling hvis den ansatte dør, uansett årsak.
Gruppelivsforsikring gjelder hele døgnet - i hele verden.
Forsikringen er et attraktivt gode som bidrar til en trygg økonomisk hverdag for den ansattes familie.

Hva dekker gruppelivsforsikring?

Gruppelivsforsikring dekker den ansatte ved død. Forsikringssummer og tilleggsdekninger kan tilpasses bedriften behov.

Dekning Standard
Dødsfall Inntil 50 G

 

Tilleggsforsikringer

 
Barnetillegg*
Inntil 6,5 G
Ektefelle/samboer** Inntil 30 G
Uføreforsikring*** Inntil 30 G

*Hvis en ansatt dør, utbetales forsikringssummen i tillegg til forsikringsbeløpet for hvert barn under 21 år.

**Utbetales til den ansatte hvis ektefelle/samboer dør. Forsikringen gjelder frem til den ansatte fyller 70 år. Hvis man ønsker at noen andre skal motta erstatningen kan det avtales.

***Utbetales til den ansatte, hvis den ansatte blir minst 50 % varig arbeidsufør. Forsikringen gjelder frem til den ansatte fyller 60 år.


Hvordan utbetales forsikringen? 

Forsikringen utbetales som en engangsutbetaling. Ved dødsfall utbetales erstatningen i denne rekkefølgen: Gjenlevende ektefelle/samboer, livsarvinger (barn, barnebarn og oldebarn), testamentsarvinger eller øvrige arvinger etter loven. 

Hvis man ønsker at noen andre skal motta erstatningen kan det avtales.


Vilkår og produktinformasjon

Har noen gått bort? 

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.