Gruppelivsforsikring

Med gruppelivsforsikring sikrer du familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.

  • Forsikringen er et attraktivt gode for den ansatte og bidrar til en trygg økonomisk hverdag for den ansattes familie.
  • Familien får en engangsutbetaling ved død, uansett årsak.
  • Gruppelivsforsikring gjelder hele døgnet - i hele verden.

 

Slik fungerer forsikringen

Forsikringen utbetales som en engangsutbetaling ved død. Hvis du ønsker å gi dine ansatte flere fordeler, kan bedriften ta kontakt med banken og kjøpe en eller flere av disse tilleggsforsikringene: 

  • Utbetaling til den ansatte hvis ektefelle eller samboer dør
  • Utbetaling til barn hvis den ansatte dør

 

Hvordan utbetales forsikringen? 

Ved dødsfall utbetales erstatningen i denne rekkefølgen: Gjenlevende ektefelle/samboer, livsarvinger (barn, barnebarn og oldebarn), testamentsarvinger eller øvrige arvinger etter loven.


Har noen gått bort?