Landbruksforsikring

Driver du innen landbruk, trenger du fleksible forsikringsløsninger som er tilpasset dine behov.

 • Du forsikrer alt innen landbruket.
 • Du kan forsikre tilleggsnæringer på gården hvis du har behov for det.
 • Økonomisk trygghet dersom du blir utsatt for skade på driftsbygninger, ulykker eller smittsom sykdom.

Hvilke forsikringer passer din drift?

Bygningsforsikring

Dekker skader på gårdens driftsbygninger, blant annet:

 • Brann
 • Vannskade
 • Tyveri
 • Hærverk
 • Naturskade

Maskin- og løsøre

Dekker maskiner, utstyr og andre verdier på gården, blant annet:

 • Traktor og arbeidsmaskin
 • Redskaper
 • Innsatsmidler (kraftfôr, såvarer og drivstoff)
 • Høstet avling

Plante- og husdyrproduksjon

Dekker ulykke, sykdom og driftstap ved:

 • Smittsom sykdom eller ulykke som fører til død i besetningen. 
 • Smittsom sykdom i planteproduksjonen
 • Driftstap ved sykdom eller ulykke

Brannforsikring for dyr

Denne forsikringen dekker:

 • Skader etter brann som fører til at dyrene dør eller må avlives. 

 


Har du hatt uhell eller skade?