Brannforsikring av dyr

En egen brannforsikring for dyr kan være viktig for de som har ett eller få dyr, for eksempel ved bo- og hobbylandbruk.

Dekker dyr som dør eller må avlives som følge av brann.
Dekker rettshjelp inntil 100.000 kr.
Dekker erstatningsansvar.
landbruk

Hva dekker brannforsikring av dyr?

Brannforsikringen dekker skade som skyldes brann, men kan også utvides til å dekke ventetid etter skade (avbrudd-/driftstap).

Dekning Brannforsikring
Skade ved brann, hvis dyrene dør eller må avlives
Erstatningsansvar* Inntil 10.000.000 kr
Rettshjelp Inntil 100.000 kr
Erstatningsansvar for annen virksomhet**
Yrkesskade for ulønnet arbeidskraft
Avbruddstap/driftstap Valgfri tilleggsdekning

*Erstatningsansvar som den som er forsikret har fordi hen produserer noe eller bruker en landbrukseiendom.

**Erstatningsansvar for annen virksomhet som innebærer risiko og som er økonomisk underordnet annen drift oppgitt i forsikringsbeviset. Gjelder når årlig bruttoomsetning ikke er over 50 000 kroner.

 

Dyr som kan forsikres

 • Ammeku og slaktedyr
 • Enkeltdyr
 • Geit
 • Hesteoppdrett
 • Honningproduksjon
 • Ridesenter
 • Sau
 • Slaktegris
 • Smågrisproduksjon
 • Slaktekylling
 • Storfe kjøtt og melk
 • Verpehøner

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere brannforsikring av dyr hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 

Har du hatt brann?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.