Nedbetalingslån

Med nedbetalingslån er det bedriften din som blir eier av det som anskaffes, og dere får en langsiktig og fleksibel finansieringsform.

Ved å spre nedbetalingen over flere år, får bedriften mulighet til å gjøre store investeringer.
Har du behov for enda større handlefrihet, kan vi ta sikkerhet i andre verdier enn det du låner til.
Lånet kan tilpasses med flytende eller fast rente, annuitetslån eller serielån og avhengig av nedbetalingstid og egenkapital

Vil du snakke med oss, kan du sende oss en melding, så kontakter vi deg.


Fast eller flytende rente?

Et nedbetalingsån kan ha flytende rente, fast rente eller en kombinasjon.

Serielån eller annuitetslån?

Serielån eller annuitetslån påvirker innbetalingsbeløpene og den totale kostnaden på lånet.

Serielån

  • Det rimeligste alternativet på lang sikt, men i starten er terminbeløpene høyere en de ville vært med annuitetslån.
  • Beløpet du betaler inn hver termin blir mindre etterhvert som lånet blir mindre.
  • Dette er fordi du betaler like stor andel av lånet hver gang, mens andelen som går til renter over tid blir mindre fordi lånet blir mindre.
illustrasjon-serielan

Annuitetslån

  • Terminbeløpene du betaler i starten vil være lavere enn ved serielån, men over tid er annuitetslån totalt sett noe dyrere enn serielån.
  • Beløpet du betaler inn hver måned er alltid det samme (så lenge renten er den samme).
  • Rentene utgjør en stadig mindre andel av beløpet du betaler inn etterhvert som lånet blir mindre.
illustrasjon-annuitetslan

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden henger ofte sammen med hva du bruker pengene på. Både verdien i det du kjøper og hvor fort den faller påvirker nedbetalingstiden.

For eksempel er nedbetalingstiden på fast eiendom ofte opp mot 20 år, mens kjøp av driftstilbehør har kortere nedbetalingstid.

Velg en miljøvennlig finansieringsform 

Ønsker bedriften å velge mer miljøvennlige løsninger? Vi tilbyr gunstig finansiering av elektrisk utstyr og kjøretøy, og leasingavtale på solcellepanel.