Rådgivning

Inngående bransjekompetanse og fagekspertise som gir deg gode og helhetlige løsninger.

Sparringspartner fra A til Å

 • Tilgang til et av landets mest spesialiserte rådgivningsmiljøer.
 • Et fast kontaktpunkt og alltid en rådgiver å sparre med.

Du får hjelp med

 • Hvordan kan lønnsomheten bli bedre?
 • Hvordan vokse videre uten smerter?
 • Har virksomheten tilstrekkelig likviditet?
 • Skreddersydde rapporter for oppfølging av tiltak
 • Budsjettering og prognoser
 • Prosessforbedring
 • Interimsledelse
 • Etablering og gjennomføring av bærekraftsrapportering
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett
 • Erstatningsrett
 • Selskapsrett
 • Arbeidsrett
 • Restrukturering og omstilling
 • Omdanning
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Kapitalendringer
 • Strategi for salgsprosess
 • Verdsettelse
 • Forhandling med kjøper
 • Intensjons- og aksjesalgsoppgave
 • Skatte- og avgiftsrett
 • Skatteoptimal eierstruktur
 • Skattemelding
 • Utarbeidelse av avtaler
 • Omorganiseringer
 • Transaksjoner
 • Tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Justeringsregler fast eiendom
 • Rutiner og løsninger administrasjon av styrearbeid
 • Rapportering til styre
 • Vurdering av selskapsform
 • Stifte selskap
 • Etablering og endring av selskapsstruktur

Lyst til å starte egen bedrift?

Vil du starte egen bedrift? Eller sitter du inne med en idé om å starte bedrift og eget firma? Her får du tips og råd for å komme deg videre i å realisere drømmen og starte selskap.

Norges største landbruksbank

Vi er en totalleverandør av rådgivning og finansielle tjenester til landbruket. Mange av våre landbruksrådgivere driver gård selv og har derfor ekstra god kjennskap både til økonomi og landbruk. Som kunde hos oss skal du være trygg på at du får den beste hjelpen.

Generasjonsskifte - ryddig overgang uten kuvending

Et generasjonsskifte er en kompleks prosess. Det berører mange aspekter innenfor både juss og økonomi, men også mye mer. Vi kan bistår med alt fra selskapsstruktur, arv, skatteoppgjør, verdivurderinger, aksjonæravtaler og alt annet som kan komme som en følge av skiftet.