Vil du komme rett til
neste gang?

For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort.

Om oss

Hovedtrekk første halvår 2020

 • Resultat før skatt 1.202 millioner kroner (2.003 millioner)
 • Resultat 1.008 millioner kroner (1.729 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 10,3 prosent (19,0 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 17,2 prosent (15,0 prosent) 
 • Vekst i utlån 7,0 prosent (5,7 prosent) og innskudd 8,9 prosent (7,7 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 7,9 prosent (6,7 prosent) siste 12 måneder. 
 • Vekst i utlån til næringsliv var på 5,2 prosent  (3,6 prosent) siste 12 måneder 
 • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån 
 • Tap på utlån og garantier 478 millioner kroner (126 millioner), 0,16 prosent (0,16 prosent) av brutto utlån 
 • Resultat per egenkapitalbevis 4,53 kroner (8,23). 
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 90,37 kroner (87,04)

Webinar - presentasjon av kvartalsrapporten

SpareBank 1 SMN fikk et resultat i andre kvartal på 719 millioner kroner mot 290 millioner i kvartalet før. Kvartalet er preget av høyere vekst, gode finansinntekter og lavere tap. Konsernet rigges for skarp konkurranse, lavere økonomisk vekst og fortsatt usikkerhet om korona.

Konjunkturbarometeret for Midt-Norge 2019

Etter to intense år i midtnorsk næringsliv er det mer usikkert om tempoet kommer til å bli like høyt i 2020.

I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge endrer vi prognosen for kommende år fra positiv til nøytral, men vi tror fortsatt på høy aktivitet.

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.


Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.