Om oss

Video placeholder image

Årsregnskap 2019

Resultat 2.563 millioner kroner:

  • Resultat før skatt 3.081 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapital 13,7 prosent 
  • Ren kjernekapitaldekning 17,2 prosent 
  • Vekst i utlån 4,7 prosent og innskudd 6,6 prosent
  • Tap på utlån 299 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 12,14 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis 90,75 kroner, inklusive foreslått utbytte for 2019
  • Foreslått utbytte 6,50 kroner og avsetning til gaver 473 millioner kroner

Konjunkturbarometeret for Midt-Norge 2019

Etter to intense år i midtnorsk næringsliv er det mer usikkert om tempoet kommer til å bli like høyt i 2020.

I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge endrer vi prognosen for kommende år fra positiv til nøytral, men vi tror fortsatt på høy aktivitet.

Bærekraft

Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig fokusområde for oss - lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi følger FNs prinsipper for bærekraft og vår strategi for bærekraft er bygget på våre verdier, med ansvarlig som den viktigste.


Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.