Om oss

Video placeholder image

Brenner for gjenbruk og klær

Siden 2003 har vi delt ut stipend til over 500 unge, inspirerende talenter fra Midt-Norge.

Sophia Johansson er en av mottakerne av Talentstipendet 2019. Hun står bak gjenbruks- og redesignbutikken Prisløs og miljøarrangementet Feelgood-festivalen.

Resultat 1. kvartal 2019

  • Resultat før skatt 1.155 millioner kroner (596 millioner)
  • Resultat 1.046 millioner kroner (466 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 23,3 prosent (11,2 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,8 prosent (14,6 prosent)
  • Vekst i utlån 6,6 prosent (7,9 prosent) og innskudd 6,8 prosent (8,2 prosent)
  • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (66 prosent) av totale utlån
  • Tap på utlån og garantier 67 millioner kroner (48 millioner)
  • Resultat per egenkapitalbevis 5,02 kroner (2,21). Bokført verdi per egenkapitalbevis 83,86 kroner (76,53)

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.