Aksjeinformasjon

Ticker: MING

Aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

26. mars
Representantskapsmøte

27. mars
Eks. utbytte

Se finanskalenderen for 2020

Rating

Moody's: A1, outlook stable
Fitch: A-, outlook stable

Historisk rating

Årsrapport

SpareBank 1 SMN skal være en digital bank med personlig og lokal signatur.

Årsrapport 2018

Video placeholder image

Historisk godt resultat i 2019 gir høyt utbytte

  • Overskudd på 2.563 millioner per 31. desember 2019 
  • Resultat før skatt 3.081 millioner kroner (2.450 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 13,7 prosent (12,2 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 17,2 prosent (14,6 prosent)
  • Vekst i utlån 4,7 prosent (7,8 prosent) og innskudd 6,6 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
  • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 6,4 prosent siste 12 måneder (9,6 prosent) og privatmarkedslån utgjør 69 prosent (67 prosent) av totale utlån
  • Vekst i utlån til næringsliv var på 1,1 prosent siste 12 måneder (4,2 prosent)
  • Tap på utlån og garantier 299 millioner kroner (263 millioner), 0,18 prosent (0,17 prosent) av brutto utlån
  • Resultat per egenkapitalbevis 12,14 kroner (9,97). Bokført verdi per egenkapitalbevis 90,75 kroner (83,87)

Bærekraft

SpareBank 1 SMN rapporterer årlig bankens prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft.


Kontaktpersoner

Kjell Fordal
Finansdirektør
Tlf. +47 905 41 672
Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322