Aksjeinformasjon

Ticker: MING

Aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

30. oktober

Kl. 7.30 Regnskap per tredje kvartal 2019

Kl. 8.15 Analytikerpresentasjon i Oslo

Se hele finanskalenderen

Rating

Moody's: A1, outlook stable
Fitch: A-, outlook stable

Historisk rating

Årsrapport

SpareBank 1 SMN skal være en digital bank med personlig og lokal signatur.

Årsrapport 2018


Bærekraft

SpareBank 1 SMN rapporterer årlig bankens prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft.


Overskudd på 1.729 millioner kroner i første halvår 2019

  • Resultat før skatt 2.003 millioner kroner (1.345 millioner)
  • Resultat 1.729 millioner kroner (1.209 millioner) 
  • Avkastning på egenkapital 19,0 prosent (14,4 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,0 prosent (15,0 prosent)
  • Vekst i utlån 5,7 prosent (7,6 prosent) og innskudd 7,7 prosent (6,3 prosent) siste 12 måneder
  • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 6,7 prosent (10,6 prosent) siste 12 måneder og privatmarkedslån utgjør 68 prosent (67 prosent) av totale utlån
  • Vekst i utlån til næringsliv var på 3,6 prosent (2,0 prosent) siste 12 måneder 
  • Tap på utlån og garantier 126 millioner kroner (127 millioner), 0,16 prosent (0,17 prosent) av brutto utlån
  • Resultat per egenkapitalbevis 8,23 kroner (5,75). Bokført verdi per egenkapitalbevis 87,04 kroner (80,21)

Kontaktpersoner

Kjell Fordal
Finansdirektør
Tlf. +47 905 41 672
Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322