Sommer internship

Sommeren 2019 jobbet fem studenter hos oss i sju uker. Her er noen av deres erfaringer fra internshipet.

Våre interns sommeren 2019:
Sondre Garli, Jørgen Sætherø Pettersen, Aleksander Wisløff,
Stine Forås og Merethe Tvedt.


"Internshipet har vært en god opplevelse. Oppgavene var veldig åpne, men også konkrete ved at banken ønsket konkrete forslag og innspill som gjorde det mulig å gripe fatt i. Etter de første ukene hadde vi veldig mye frihet til hvordan vi ønsket å jobbe, noe som gjorde at vi kunne tilpasse opplegget mye selv, samtidig som oppfølgningen har vært god hele veien." 

Jørgen Pettersen, sommerintern 2019


Spennende resultater fra 2019s sommerinterns

Fem sommerinterns jobbet tverrfaglig på et prosjekt over sju uker. Prosjektgjennomføringen imponerte og deler av prosjektet vil bli lagt til grunn for videre arbeid i banken. 

Merethe Tvedt (24) studerer økonomi og teknologiledelse og var en av fem sommerinterns i 2019. Hun og de andre studentene forteller om en interessant og lærerik sommer. 

 

Frihet til å bruke flere tilnærminger

Studentene fikk fire oppgaver å jobbe med som til slutt skulle sammenstilles til en presentasjon. For å få best mulig oversikt var de proaktive og benyttet seg av flere metoder.    

- Vi har besvart oppgavene ved å lese rapporter, snakke med rådgivere og ledelsen i banken, sittet på «medlytt» i direktebanken, og dratt ut på kontorene på Levanger, Inderøy og Verdal, forteller Merethe Tvedt (24), som var en av årets fem sommerstudenter.

Sammen med Jørgen Sætherø Pettersen (22), Aleksander Wisløff (23), Sondre Garli (26) og Stine Forås (24) utgjorde hun gruppen med årets studenter. 

"Jeg synes opplevelsen av å jobbe i SpareBank 1 SMN har vært veldig bra. Oppgavene har vært interessante, spennende og utfordrende og jeg synes det har vært gøy å jobbe med dem. Jeg har trivdes veldig godt med resten av gruppa og vi har fungert godt som team både sosialt og faglig. Gjennom arbeidet med oppgavene har vi truffet mange ansatte i banken og jeg har satt stor pris på hvor behjelpelig og hyggelig alle har vært og at de har vært så interessert i hva vi har jobbet med."

Stine Forås, sommerintern 2019

Viktig med rådgivning og lokal tilstedeværelse

Mye frihet ved valg av arbeidsmetode og god oppfølging var med på å bidra til et godt resultat og en bra opplevelse for studentene.

- Spesielt godt likte vi turene til de lokale kontorene. Det var gøy å se at bankens satsning på lokal tilstedeværelse fungerer så bra. Det hadde vært utfordrende å finne ut av dette ved å kun sitte i Trondheim, så å kunne dra dit for å gjøre egne undersøkelser var spesielt nyttig, forteller hun.

Hele gjengen forteller at de har trivdes stort på jobb i banken i sommer.

Det har vært en veldig god opplevelse. Jobbet mye i team og med spennende oppgaver. Lært utrolig mye gjennom disse sju ukene. Oppgavene har vært spennende og varierte og vi har fått snakket med mange i banken og diskutert problemstillinger med dem.

Aleksander Wisløff, sommerintern 2019

Fornøyde ansatte og studenter

- Her finnes det utrolig mange hyggelige og engasjerte ansatte som har
vist stor interesse for å hjelpe oss med vårt arbeid. Vi har hatt gode
diskusjoner med samtlige forretningsområder i banken og vi har virkelig følt at
banken satset på arbeidet vårt, avslutter Merethe.

Nå ser vi etter neste års interns, er du en av dem?

Hvert år ansetter vi en håndfull sommerinterns fra Handelshøyskolen og tekniske fagmiljø ved NTNU. Neste år kan det være din tur.

"Jeg synes den digitale utviklingen i bankene er interessant, og tenkte derfor at et internship i SpareBank 1 SMN var veldig aktuelt. Jeg visste at banken jobbet mye med å fornye seg, og at innovasjon og utvikling ville være sentralt. Siden jeg sikter meg inn mot å jobbe som forretningsutvikler / prosjektleder, så jeg på et internship i SpareBank 1 SMN som veldig relevant og lærerikt." 

Sondre Garli, sommerintern 2019

Topp 5 søketips fra studentene

Sett deg inn i verdiene til SpareBank 1 SMN og vurder om dette er noe som passer overens med det du står for. 

Vær positiv på intervjuet og få frem din interesse for jobben.

Vær tydelig på hvorfor du har lyst til å jobbe akkurat i SpareBank 1 SMN.

Tør å si hva du er god til!

Arbeidsgiveren har lyst til å bli kjent med DEG, så øv på å skrive personlige søknader. 


Søknadsfristen for sommerinternship 2020 er nå utgått.
Sjekk tilbake neste høst for søknadsfrist for 2021!