Vi har slått oss sammen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 SMN er tungt til stede på Sunnmøre, og vi har ambisjoner om ytterligere vekst i det vi  anser som en attraktiv vekstregion. Vi er derfor glade for at vi i 2. mai 2023 forener krefter med våre allianse-kolleger i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

Målet er å bli den ledende bankaktøren på Sunnmøre og i Fjordane, og i tida framover skal vi rigge den nye divisjonen i SpareBank 1 SMN til ytterligere vekst i en attraktiv region. En sammenslått bank vil gi økt konkurransekraft, økt tilstedeværelse og vil være attraktiv for både kunder, ansatte og eiere.

– Vi har lenge ønsket å bygge en enda sterkere bank i denne attraktive vekstregionen. Utgangspunktet vårt i Ålesund er godt. Gjennom å forene kreftene med SpareBank 1 Søre Sunnmøre, får vi en perfekt partner for å styrke satsingen vår. Jeg har derfor klokkertro på at vi sammen skal utvikle den ledende banken på Sunnmøre og i Fjordane, sier vår konsernsjef Jan-Frode Janson.

Tidligere administrerende direktør i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset, vil lede satsingen på Sunnmøre og i Fjordane.

– SpareBank 1 Søre Sunnmøre er en sterk aktør i markedsområdet og vi har hatt en formidabel kundevekst de siste årene. Men konkurransebildet er i stadig endring, og tiden er nå inne for å styrke satsingen.

Les mer om fusjonen

Dette betyr fusjonen for deg som var kunde i SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Etter fusjonen den 2. mai 2023 skal vi fortsatt være den banken du kjenner fra før – en lokal sparebank som brenner for lokalmiljøet og nærheten til deg som kunde.

Ingen ansatte vil bli oppsagt og ingen kontorer vil bli nedlagt som følge av sammenslåingen. 

Dette betyr fusjonen for deg som er kunde i SpareBank 1 SMN

For deg som allerede er kunde i SpareBank 1 SMN vil ikke  fusjonen påvirke ditt kundeforhold.