Solnedgang over Trondheimsfjorden

Per Stian Monsås


På den temporære kunstveggen viser Per Stian Monsås (f. 1990) verket Solnedgang over Trondheimsfjorden.

Verket er et maleri som tar utgangspunkt i en grafisk prosess. I denne prosessen trykkes de ulike fargene i lag, men her har kunstneren tatt seg tiden til å trykke hvert individuelle punkt for hånd. Resultatet blir tilsvarende likt, men veien dit var noe annerledes.

Solnedgangen og skumringen er en daglig affære. Alltid den samme, men likevel ikke. Den gir oss nye inntrykk hver gang og har nok alltid vært et tema for utforskning gjennom menneskets historie.

Slik er det med hvert individuelle punkt i dette verket også. De oppleves som like. Noe repeterende som kanskje mister sin mening. Til sammen utgjør de en helhet som kan tydes på en måte, men nærmere ettersyn oppfordres. Her ligger viktigheten i det å ta seg tid for å undersøke alle fasetter.