Miljøfyrtårn

SpareBank 1 SMN er Miljøfyrtårnsertifisert. Dette betyr at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør tiltak for å holde orden i eget hus.

  • 26 % reduksjon i strømforbruk på alle kontorer
  • Samtlige kontorer vil være sertifisert i løpet av 2016
  • Miljøbedrifter får 49 % av SpareBank 1 SMNs innkjøpskroner

Miljøansvar i praksis

Å være miljøfyrtårn betyr for oss at hver ansatt tar et bevisst miljøansvar. Vi holder orden i eget hus. Samtidig viser det at vi har like strenge krav til oss selv som til våre leverandører.

Vi bryr oss om lokalmiljøet vårt. Med lokalkunnskap og nærhet til kundene gjør vi vurderinger som ivaretar miljøet. Vi vil være en pådriver for miljøet, lokalsamfunnet, gode virksomheter og gode levevilkår.

SpareBank 1 SMN bruker moderne miljørapporteringssystem med hyppig og konsistent logging av våre nøkkeltall. Her samkjøres HMS og miljøindikatorer opp mot våre mål.


Vi  har redusert kjøringen vår med 19 %

Vi bruker videokonferanser, telefonkonferanser og digitale verktøy for til å spare penger og miljøet. Vi oppfordrer også ansatte til å reise kollektivt eller helst sykle eller gå til og fra arbeid. Fra 2014 til 2015 reduserte vi kjøringen vår med 19 %.


Kontinuerlig forbedring

Siden stiftelsen av banken i 1823 har bidraget til samfunnet og miljøet vi lever i stått sentralt i våre valg. I 2015 oppnådde vi disse miljømålene:

 

Helse, miljø og sikkerhet 4 % sykefravær
Innkjøp, med særlig vekt på materialforbruk 49 % miljøinnkjøp
Energiforbruk 165 kWh/m2
Transport 110 l drivstoff per ansatt
Avfallshåndtering 12 kg restavfall per ansatt
Vannforbruk, luftkvalitet og støy 700 l vann per ansatt
Estetikk 800 ATI tilfredshet

 

Hva er miljøfyrtårnsertifisering?

Miljøfyrtårn er et norsk miljøstyringssystem hvor hensikten er å hjelpe virksomheter til å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Når Miljøfyrtårns nasjonale generelle krav og særskilte bransjekrav er nådd, kan virksomheten sertifiseres av kommunen og tildeles et offentlig sertifikat som viser at de jobber systematisk og dokumentert med miljø. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Les mer om miljøsertifisering på www.miljofyrtarn.no