Eiernes valg til representantskapet

Som eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN kan du delta på valgmøte og være med og bestemme hvem som skal sitte i representantskapet.


Valg til medlemmer i representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. På valg i år er 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer for fire år. Se valgkomiteens innstilling.

Sted: Bankens hovedkontor i Søndre gt. 4, Trondheim
Tid: 17. februar 2017 kl 12. Registrering fra kl 11.30.
 

Slik melder du deg på valgmøtet

Påmeldingsskjema/fullmakt sendes på e-post til admsekr@smn.no, eller per post til SpareBank 1 SMN, konsernadministrasjonen, 7467 Trondheim.

Påmeldingsfrist: onsdag 15. februar 2017 kl 10.

Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.


Hvem har stemmerett?

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt. 


Seminar om investerings-muligheter i norske banker

Før valgmøtet inviterer vi til seminar om investeringsmuligheter i norske banker. Du får også en presentasjon av foreløpig regnskap for 2016.