Eiernes valg til representantskapet

Som eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN kan du delta på valgmøte og være med og bestemme hvem som skal sitte i representantskapet.

Valgmøte 2019

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. På valg i år er 4 medlemmer og 6 varamedlemmer for fire år. Se innkalling og valgkomiteens innstilling (pdf).

Sted: Bankens hovedkontor i Søndre gt. 4, Trondheim
Tid: 26. februar 2019 kl 08.30. Registrering fra kl 08.00.

Påmeldingsfrist: 20. februar

Hvem har stemmerett?

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt.