Kundenes valg til banken og Sparebankstiftelsen SMN

Kundenes valg til bankens representantskap foregår 5.-11. februar 2018. Samtidig er det valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SMN. Vi  oppfordrer alle til å stemme!


Hvem har stemmerett?

Er du kunde i SpareBank 1 SMN kan du være med på å bestemme hvem som skal sitte i bankens øverste organ. Alle som er over 18 år og har hatt minst 2.500 kroner på konto i løpet av de siste seks månedene kan stemme på hvem som skal være medlem av bankens representantskap. 

Stem med BankID 

Har du BankID klikker du på knappen nedenfor for å stemme.


Hva er representantskapet?

Bankens øverste organ er representantskapet som består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige. Deres hovedoppgave er å velge sentrale tillitsvalgte som bl.a. styrets medlemmer, samt å føre tilsyn med styrets forvaltning av selskapet. Representantskapet har 32 medlemmer og 30 varamedlemmer. Valget skjer i.h.t. bankens vedtekter. Les mer om representantskapet.

På valg til representantskapet i 2018 er det 4 medlemmer og 7 varamedlemmer.

Medlemmene og varamedlemmene velges for 4 år - se kandidater (pdf)

Hva er Sparebankstiftelsen SMN?

  • Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen samt delta i etterfølgende emisjoner i SpareBank 1 SMN. 
  • Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SMN. Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 SMN. 
  • Generalforsamlingen er stiftelsen høyeste organ og skal bestå av 15 medlemmer og 8 varamedlemmer. Les mer om Sparebankstiftelsen SMN.

Følgende er på valg til Sparebankstiftelsen SMN i 2018:

Distrikt 1: 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
Distrikt 2: 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
Distrikt 3: 1 medlem og 1 varamedlem 

Se kandidater for alle distriktene (pdf)

Har du ikke BankID?

Har du ikke BankID men ønsker å stemme må du komme inn i et banklokalet, så vil en bankansatt hjelpe deg.