Vårt samfunnsansvar (CSR)

SpareBank 1 SMN ønsker å bidra til samfunnets verdiskaping gjennom ansvarlig bankdrift som gir tillit hos folket.


Et bredt fokus på å opptre ansvarlig

Sunn vekst skaper løfteevne som gjør konsernet i stand til å tiltrekke seg gode kunder, dyktige ansatte og bidra til utvikling av regionen som konsernet er en del av.

Veksten skal balanseres opp mot hensynet til en fornuftig utnyttelse av innsatsfaktorer og ressurser som banken forbruker.


Den tredelte bunnlinje

SpareBank 1 SMN har etablert en strategi for samfunnsansvaret som har tre hovedtema: Økonomi, samfunn og miljø. Under hvert hovedtema er det definert viktige arbeidsområder og satt tydelige mål for hvordan banken skal bidra til en ansvarlig utvikling.

Økonomi

 • Strategier og planverk
 • Økonomiske nøkkeltall
 • Etikk og lovverk
 • Forhold til eiere
 • Risikohåndtering

Samfunn

 • Organisasjon/ansatte
 • Kunder/marked
 • Leverandører
 • Samfunnsengasjement
 • Teknologi/sikkerhet

Miljø

 • Ressursbruk
 • Innkjøpspolicy
 • Energi
 • Forurensing
 • Avfallshåndtering