Deltar i såkornfond

SpareBank 1 SMN deltar med inntil 50 millioner kroner i nytt såkornfond. Fondet skal forvaltes av ProVenture Management i Trondheim, og vil bli rettet mot teknologibedrifter innen olje og gass samt fornybar energi som er i en tidlig fase av sin livssyklus.

27. november 2013

Staten går via Innovasjon Norge inn med 250 millioner kroner, og forutsetningen er at det reises minst like mye i privat kapital. Så langt er vel 200 millioner private kroner på plass, med Statoil (100 mill.) og SpareBank 1 SMN (50 mill.) som de største investorene.

Fondet skal ha en levetid på ti til tolv år med en forventet årlig avkastning på 14 prosent. Dette er det andre fondet i regi ProVenture. SpareBank 1 SMN deltar også i det første såkornfondet, ProVenture Seed I, som ble etablert i 2006. Her har SpareBank 1 SMN investert inntil 30 millioner kroner, og med tilfredsstillende avkastning.


Kontaktpersoner

Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322