Janne T. Thomsen innstilles som nytt styremedlem

Valgkomiteen innstiller på Janne T. Thomsen (56) som nytt styremedlem i SpareBank 1 SMN.

5. mars 2014

Danske Janne T. Thomsen var Senior Vice President i det anerkjente ratingbyrået Moody's med base i London fra 1997 til 2012. Gjennom dette har hun fulgt SpareBank 1 SMN tett, og er i hele tatt en av de fremste ekspertene på det nordiske bankmarkedet. Hun er nå konsulent og rådgiver i JT Targeting hjemme i Danmark.

Valget finner sted på representantskapsmøtet onsdag 26. mars. 

Representantskapet skal velge fire medlemmer og fire varamedlemmer til styret. På valg er styremedlemmene Aud Skrudland og Arnhild Holstad som begge innstilles gjenvalgt av valgkomiteen. Venche Johnsen innstilles av de ansatte som gjenvalgt styremedlem. I tillegg foreslås altså Janne T. Thomsen som nytt styremedlem. 

Valgkomiteen innstiller også på gjenvalg av Bård Benum som nestleder i styret. Samme gjelder Randi Dyrnes og Widar Slemdal Andersen som henholdsvis leder og nestleder av representantskapet.


Kontaktpersoner

Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322