Årets konjunkturbarometer er her

Vi lager et årlig konjunkturbarometer for alle bransjer, som i år ble presentert på næringskonferansen NæringsDriv 27. oktober.

27. oktober 2015

Konjunkturbarometeret for Trøndelag og Nordvestlandet 2015 er utarbeidet av SpareBank 1 SMN. Menon Business Economics og Sentio Research Norge har vært viktige bidragsytere.

Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, kunnskap som er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. SpareBank 1 SMN anser konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.


Kontaktpersoner

Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322