Gir 200 000 kroner til å aktivisere asylsøkere og flyktninger

Å sitte på vent er ofte kjedelig. Over 30 000 asylsøkere i Norge venter nå på hva som blir deres nye fremtid. I mellomtiden ønsker SpareBank  1 SMN å gjøre ventingen mer innholdsrik.

20. desember 2015

Antall mennesker på flukt i verden har aldri vært høyere enn i dag. 52 millioner mennesker er drevet på flukt på grunn av forfølgelse, vold, krig og konflikt.

Ifølge UDI har antall asylsøkere registrert på mottak her i landet blitt mer enn doblet i 2015. For neste år har UDI antydet et behov på 100 000 mottaksplasser. Myndighetene jobber på spreng med å behandle den voksende søknadsmassen. Prosessen for å få avklart asylgrunnlaget tar lengre tid enn vanlig. Ventetiden kan bli lang. SpareBank 1 SMN tar samfunnsansvar og bevilger 200 000 kroner fra bankens gavefond. Pengene skal gå til frivillige lag og foreninger i Trøndelag og på Nordvestlandet som vil hjelpe så vel bosatte flyktninger som asylsøkere på mottak. 

- Vi ønsker å gi en håndsrekning til mennesker på flukt fra krig og nød. Derfor vil vi stimulere frivillige lag og foreninger som skaper aktiviteter for flyktninger og asylsøkere, og særlig barn og unge. Dette initiativet håper vi skal bidra til at de blir kjent med og finner seg til rette i sitt nye lokalmiljø, sier konsernbanksjef Eli Arnstad som leder gavefondet i SpareBank 1 SMN. Banken gir inntil 10 000 kroner per prioriterte tiltak. Alle kan søke via smn.no og vi fordeler midler inntil potten er disponert.- Vi vil prioritere tiltak som når mange og som kan ha en viss varighet. Spennvidden er stor på hvilke aktiviteter som kan være relevante. Vi håper på mange søknader, sier Arnstad.


Kontaktpersoner

Eli Arnstad
Konsernbanksjef, gavefondet
Tlf. +47 992 12 752