Ni kommuner på Sunnmøre velger SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN blir hovedbank for ni kommuner på Sunnmøre etter en felles anbudskonkurranse. Avtalen gjelder for tre år med mulighet for forlengelse.

23. januar 2017


SpareBank 1 SMN er blitt valgt som hovedbank for kommunene Ålesund, Giske, Haram og Sandøy samt Norddal, Skodje, Stranda, Sula og Sykkylven. De fire førstnevnte kommunene har dermed gjenvalgt SpareBank 1 SMN som bankforbindelse, mens de fem øvrige kommunene skifter til SpareBank 1 SMN med virkning fra 1. april 2017.

- For fire år siden fikk vi får første kunde i kommunemarkedet på Sunnmøre. Nå blir vi hovedbank for de aller fleste kommunene i regionen. En viktig seier og god motivasjon for videre satsing på Sunnmøre. Sammen får vi ting til å skje til glede for hele regionen, sier banksjef Jan Rune Hurlen i SpareBank 1 SMN.

Bak f.v.: Jim Arve Røssevoll (Sula), Odd Drotningshaug (Sykkylven), Vebjørn Krogsæter (Haram), Eva Vinje Aurdal (Ålesund), Harry Valderhaug (Giske), Arne Sandnes (Norddal), Jan Ove Tryggestad (Stranda). Foran: Jan Rune Hurlen (banksjef SpareBank 1 SMN) og Jonny Indrevåg (Ålesund). Ordførerne i Sandøy og Skodje var ikke til stede.


Unikt felles anbud

Det er unikt at så mange kommuner går sammen om anbud på banktjenester. På Nordvestlandet og i Trøndelag har største felles anbud i kommunal sektor fram til nå omfattet i alt fem kommuner. Det ble en jevn konkurranse der SpareBank 1 SMN leverte det økonomisk beste tilbudet basert på tildelingskriteriene, og hvor innskuddsbetingelser ble avgjørende.  Tre banker konkurrerte om anbudet.

- Vi er veldig godt fornøyd med at de ni kommunene har valgt oss som sin hovedbank i årene som kommer. Vi skal sørge for å være en god rådgiver og levere banktjenester som er effektive både for kommunene og deres brukere, sier banksjef og kundeansvarlig Stig Ove Gravdal i SpareBank 1 SMN.

Milliard i innskudd

De ni kommunene har en samlet innskuddsportefølje på om lag én milliard kroner og et totalt behov for driftskreditter på et tilsvarende beløp. Videre omfatter avtalen et betydelig omfang med betalingstransaksjoner og korttjenester.

SpareBank 1 SMN har gjennom å vinne denne anbudskonkurransen styrket sin ledende posisjon som kommunenes foretrukne bank i Møre og Romsdal. Nærmere 60 prosent av fylkets innbyggere bor i en kommune med SpareBank 1 SMN som hovedbank. SpareBank 1 SMN er hovedbank for i alt 40 kommuner og 3 fylkeskommuner på Nordvestlandet og i Trøndelag.

Ålesund, 20. januar 2017

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:

Banksjef Jan Rune Hurlen tlf 915 19 915.
Banksjef Stig Ove Gravdal tlf 934 49 944.