SpareBank 1 Markets styrker teamet

SpareBank 1 Markets styrker kompetansen og ansetter et tyvetalls erfarne medarbeidere fra Swedbank Norge. Selskapet vil etter ansettelsene komplettere teamet og få nærmere 125 ansatte.

Oslo, 20. februar 2017


Blant de som nå blir ansatt i SpareBank 1 Markets, er ledende analytikere som Peter Hermanrud, Harald Magnus Andreassen og Pål Ringholm samt Ove Gusevik som er vel kjent i det norske og nordiske corporatemiljøet. Alle nyansatte medarbeidere har solid erfaring innen corporate, analyse, salg og verdipapir. 

Styrket posisjon 

- SpareBank 1 Markets har vært gjennom en omfattende og vellykket snuoperasjon, og har etablert en robust og lønnsom plattform. Gjennom nyansettelsene styrker vi vår posisjon i kapitalmarkedet vesentlig. Vi øker kompetansen og høyner gjennomføringsevnen, sier administrerende direktør Stein Husby i SpareBank 1 Markets.

SpareBank 1 Markets har fra før vel 100 ansatte, og vil etter de siste ansettelsene få nærmere 125 ansatte. 

- Her får vi høyt profilerte analytikere med på laget som vil komplettere vår virksomhet. Flere av dem kjenner vi godt fra tiden hvor First Securities og SpareBank 1 var nære partnere, sier Husby.

Kontaktpersoner: 

Administrerende direktør Stein Husby i SpareBank 1 Markets tlf 414 02 591
Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i SpareBank 1 SMN tlf 941 78 322