Video placeholder image

I 2019 kom Midt-Norge seg opp av sofaen og fikk prøvd ut nye, glemte og kjære aktiviteter.

Takk til ildsjeler, heiagjenger, lag, foreninger og andre som jobber for folkehelsen året rundt, og som gjorde dette året mulig.

Sammen får vi ting til å skje!


Konjunkturbarometeret

SpareBank 1 SMN gir ut Konjunkturbarometeret for Trøndelag og Nordvestlandet. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. Vi anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.

En ansvarlig bank

De fire kjerneverdiene helhjertaansvarliglikandes og dyktig er alle knyttet til arbeidet med samfunnsansvar. Det er likevel ansvarlig som utpeker seg som den viktigste rettesnoren for SpareBank 1 SMN sitt arbeid med samfunnsansvar.

Banken jobber med samfunnsansvar for å redusere risiko, styrke konkurransekraften, tiltrekke seg gode kunder, investorer og dyktige ansatte, samt øke nyskapingen og bidra til å utvikle og påvirke regionen som konsernet er en del av. Slik skaper banken verdier på en ansvarlig og bærekraftig måte for alle interessenter.