Samfunnsengasjement

Vi gir en del av overskuddet tilbake til samfunnet, og det har vi gjort siden 1840. Samfunnsengasjementet vårt rommer både hverdagsliv, kulturliv og næringsliv. 

I 2019 har vi slått et slag for folkehelsa og oppfordret lag og foreninger i Midt-Norge til å bli med på Sofakampen! 


En ansvarlig bank

De fire kjerneverdiene helhjertaansvarliglikandes og dyktig er alle knyttet til arbeidet med samfunnsansvar. Det er likevel ansvarlig som utpeker seg som den viktigste rettesnoren for SpareBank 1 SMN sitt arbeid med samfunnsansvar.

Banken jobber med samfunnsansvar for å styrke konkurransekraften, redusere risiko, tiltrekke seg gode kunder, investorer og dyktige ansatte samt øke nyskapingen og bidra til å utvikle og påvirke regionen som konsernet er en del av. Slik skaper banken verdier på en ansvarlig og bærekraftig måte for alle interessenter,

Konjunkturbarometeret

SpareBank 1 SMN gir ut Konjunkturbarometeret for Trøndelag og Nordvestlandet. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. Vi anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.