Etiske retningslinjer

SpareBank 1 SMN-konsernet har stor respekt for lovgivningen. Ved å etterleve regulatoriske krav beskytter vi vår integritet og omdømme.


De etiske retningslinjene handler om holdninger og verdier og skal bidra til bevissthet om og etterlevelse av den etiske standarden som kreves av ansatte og tillitsvalgte i konsernet, ved beslutninger i det daglige.