Bærekraft

SpareBank 1 SMN rapporterer årlig bankens prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft.


Strategi for samfunnsansvar

Her finner du SpareBank 1 SMN sin strategi for samfunnsansvar (pdf)

GRI-indeks

Banken rapporterer egne prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft i henhold til den globalt anerkjente standarden til Global Reporting Initiative (GRI).

Rapporteringen gjennomføres årlig sammen med bankens årsrapport. Last ned GRI-indeksen (pdf)


Prinsipper for bærekraft

SpareBank 1 SMN følger UN Global Compacts 10 prinsipper for bærekraft

Her er prinsippene:

Menneskerettigheter 

  • Prinsipp 1: Vi skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
  • Prinsipp 2: påse at vi ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. 

Standarder for arbeidslivet

  • Prinsipp 3: Vi skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
  • Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
  • Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
  • Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

  • Prinsipp 7: Vi skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
  • Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og 
  • Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.  

Bekjempelse av korrupsjon

  • Prinsipp 10: Vi skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.