Konjunkturbarometer

Vi lager et årlig konjunkturbarometer for Trøndelag og Nordvestlandet.


Hovedpoeng fra Konjunkturbarometeret 2017

  • Oljenedturen synes å være over for denne gang, og optimismen stiger igjen i alle tre fylkene i Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Vi har analysert regnskapene til ca. 40.000 bedrifter i vår region. Konklusjonen er klar: Vi har en robust næringsstruktur som står seg godt i både gode og mer krevende tider
  • 2016-regnskapene viser god vekst og økt lønnsomhet i Trøndelag. I Møre og Romsdal går samlet omsetning ned, mens lønnsomheten holder seg stabil
  • Bankens eksperter gjør dypdykk i flere bransjer
  • Havet gir og havet tar: Havbruk og fiskeri blomstrer som aldri før, mens maritim industri og offshore har det tøft
  • Spesialtema: Bolig. Vi har analysert markedet i ni utvalgte byer i Trøndelag og Møre og Romsdal

Justerer opp vekstutsiktene

​I Konjunkturbarometeret per fjerde kvartal 2017 oppjusterer SpareBank 1 SMN vekstutsiktene både globalt og for norsk økonomi. Høye boligpriser og svak varehandel bekymrer, mens industrien igjen er på rett vei.

Les hele saken i Konjunkturbarometeret

Om Konjunkturbarometeret

SpareBank 1 SMN gir ut Konjunkturbarometeret for Trøndelag og Nordvestlandet. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, og for fjerde gang er det blitt laget prognoser for økonomisk vekst i de tre fylkene. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. Vi anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.