Konjunkturbarometeret 2018: Endelig positive utsikter for hele regionen

Vi lager et årlig konjunkturbarometer for Trøndelag og Nordvestlandet. Årets utgave viser positive utsikter for næringslivet i hele Midt-Norge det kommende året. Så optimistisk har ikke banken vært siden 2013.


Konklusjonen er basert på analyser av 2017-regnskapet til 35.000 midtnorske bedrifter, dialogen med våre ca. 15.000 næringslivskunder, våre bransjeeksperters vurderinger, Sentios forventningsbarometer samt bankens egne og andre institusjoners makroanalyser.

Ikke lenger en delt region

Midt-Norge er ikke lenger delt i to som under de tøffe årene vi har lagt bak oss. Møre og Romsdal slår tilbake, mens Trøndelag har litt svakere vekst etter sterk utvikling året før. I Møre og Romsdal har samlet omsetning for alle bedrifter gått fra minus 2,3 prosent i 2016 til pluss 2,1 prosent i fjor. Trøndelag har i samme periode gått fra en vekst på 5,7 prosent til 2,3 prosent.

Inntjeningen går opp i begge fylker. Møre og Romsdal øker samlet driftsmargin fra 3,2 prosent til 5,6 prosent. I Trøndelag går marginen opp med ett prosentpoeng til 6,3 prosent.

Optimistisk næringsliv

Også midtnorske bedriftsledere ser lyst på framtida. Ikke siden 2012 har forventingene vært så høye som i årets to målinger. Det viser forventningsbarometeret per oktober 2018 gjennomført av Sentio for SpareBank 1 SMN. 600 bedriftsledere i Trøndelag og Møre og Romsdal er blitt bedt om å vurdere sin bedrifts utsikter neste tolv måneder. Her er hovedfunnene:

  • Optimismen i Midt-Norge kraftig forbedret fra i fjor høst og på samme høye nivå som målingen i vår 
  • Nivået på det høyeste siden 2012

Optimismen tilbake, men boligmarkedet en joker

Trøndelag har opplevd god vekst i et par år. Og nå er Møre og Romsdal i ferd med å hente seg inn etter oljenedturen. Jokeren framover blir renteffekten på boligmarkedet.

Les hele saken i Konjunkturbarometeret

Om Konjunkturbarometeret

SpareBank 1 SMN gir ut Konjunkturbarometeret for Trøndelag og Nordvestlandet. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, og for fjerde gang er det blitt laget prognoser for økonomisk vekst i de tre fylkene. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. Vi anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.