Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjementet vårt rommer både hverdagsliv, kulturliv og næringsliv. Hvert år mottar vi flere tusen søknader om støtte.


Å være en sparebank

Å være en sparebank er å være i takt med folks liv. Vi får være med på opp- og nedturer til folk i hele Trøndelag og på Nordvestlandet. Og vi har denne fantastiske muligheten til å kunne gi noe tilbake til regionen vi er en del av. Vi støtter skitalent, fotballglede, teaterentusiasme, spennende teknologiselskaper og en rekke talent innen sang og musikk.

Gjennom SpareBank 1 SMN talentstipend har mer enn 350 talent fått mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer. I over ti år har vi gitt stipend slik at unge mennesker, organisasjoner og hedersmennesker har mulighet til å arbeide for å nå ambisiøse mål og samtidig kjenne at de er verdsatt. 

Vi vet at verdensstjerner kan fostres fra alle deler av Trøndelag og Nordvestlandet, det viktige er at det finnes gode miljøer hvor de kan utvikles. Og i de miljøene finnes det vennskap, opplevelser, tilhørighet og glede. Derfor er vi så opptatt av å støtte bredden og frivilligheten i idretten.

Støtte til lokale prosjekter

Trenger ditt lokale lag eller forening støtte til aktiviteter eller prosjekter som kommer barn og unge til gode? To ganger i året kan dere søke om inntil 10.000 kroner.

Søknadsfristene er 1. april og 1. oktober.

Hjertebank

Å fortelle historier som berører hjertet er en glede og en del av en lang tradisjon for oss som sparebank. 

Vi gir en del av overskuddet tilbake til samfunnet, og det har vi gjort siden 1840.