Bli med i kampen mot plast!

Kampen mot plast og marin forsøpling er et globalt problem, som må løses lokalt. Derfor inviterer vi hele Midt-Norge med på plastdugnad!


Nå skal det ryddes!

For et fantastisk engasjement! Over 300 skoler, barnehager, lag og foreninger over hele Midt-Norge blir med oss på ryddeaksjon. 


Fotokonkurranse:
Vinn EL-sykkel

Del bilder fra din ryddeaksjon på Instagram, og merk dem med #plastdugnaden og #sparebank1smn.

Se konkurransevilkår (pdf)


Idékonkurranse

Vi inviterer forskere, gründere og regionens næringsliv til å komme med idéer som kan redusere plastavfallet. Få 100.000 kroner og hjelp av eksperter til å realisere idéen din!

Søk om støtte    

Hvert år støtter vi hundrevis av frivillige organisasjoner i Midt-Norge. I 2018 prioriterer vi miljøtiltak,  og oppfordrer lag og foreninger til å søke om støtte til utstyr og prosjekter som bidrar til å minske spredning og bruk av plast.

Neste søknadsrunde kommer til sommeren, med frist 1. oktober.