Plastdugnad logo

Plasten har et hav av tid.
Det har ikke vi.


Bli med i kampen mot plast!

Kampen mot plast og marin forsøpling er et globalt problem, som må løses lokalt. Derfor inviterer vi hele Midt-Norge med på plastdugnad.


Søk støtte    

Hvert år støtter vi hundrevis av frivillige organisasjoner i Midt-Norge. I 2018 prioriterer vi miljøtiltak,  og oppfordrer lag og foreninger til å søke om støtte til utstyr og prosjekter som bidrar til å minske spredning og bruk av plast.

Takk for innsatsen!

For et fantastisk engasjement! Over 12 000 frivillige fra skoler, barnehager, lag og foreninger over hele Midt-Norge ble med oss på ryddeaksjon. 18 000 sekker ble fylt med plast og annet avfall fra naturen.

Idékonkurranse

Vi har invitert forskere, gründere og regionens næringsliv til å komme med idéer som kan redusere plastavfallet.

Søknadsfristen er nå utløpt, og juryarbeidet pågår. Vinneren vil annonseres i starten av november.

Fotokonkurranse:
Her er vinnerbildet!

Flere hundre har delt bilder fra sine ryddeaksjoner på Instagram, og merket dem med #plastdugnaden og #sparebank1smn. Vinneren av en elsykkel ble Cecilie Varga fra Brattvåg. Vi gratulerer!