Bli med i kampen mot plast!

Kampen mot plast og marin forsøpling er et globalt problem, som må løses lokalt. Derfor inviterer vi hele Midt-Norge med på plastdugnad!

Slik kan du delta:


Søk om støtte

Vi ber lag og foreninger bidra til å minske spredning og bruk av plast. Søk om støtte til for eksempel:

  • Søppelsortering i klubben
  • Mer miljøvennlig kunstgressbane
  • Grønne tiltak i nærmiljøet

Bli med på ryddeaksjon

Få med deg skolen, laget eller foreningen din på ryddeaksjon i nærområdet, og motta 100 kroner i støtte for hver sekk med søppel dere leverer til våre innsamlingssteder.


Idékonkurranse

Vi inviterer forskere, gründere og regionens næringsliv til å komme med idéer som kan redusere plastavfallet. Få hjelp av eksperter til å realisere idéen din - og bli med på inspirasjonstur til Asia!