Idékonkurransen

Vi inviterer forskere, gründere og bedrifter i Midt-Norge til å komme med idéer som kan redusere plastavfallet.


Har du en god idé som kan løse plastproblemet? I samarbeid med Innovasjon Norge og NTNU Technology Transfer jakter vi nå på gode idéer som kan bidra til å redusere plastforbruket og forsøplingen. Få 100.000 kroner og hjelp av eksperter til å realisere idéen din!

Søknadsfristen er utløpt. Vinner vil annonseres i november.

Spørsmål? Send e-post til plastdugnaden@smn.no.

Plasten har et hav av tid
Det har ikke vi.

2018 skal bli året der alle bidrar i kampen mot plastforsøpling.

Over 12 000 frivillige deltok da SpareBank 1 SMN arrangerte plastdugnad i vår. Nå sendes stafettpinnen videre til bedrifter, forskere og gründere. Dere har kompetansen og teknologien som trengs for å få gode løsninger på bordet.

Vi stiller med et eget ekspertteam og 100 000 kroner, og håper at vi kan få følge din idé ut i livet. 

Mer informasjon om idékonkurransen