Utbetaling av gaver

Når prosjektet er gjennomført sender du oss en sluttrapport hvor du ber om å få utbetalt det tildelte gavebeløpet.


Om utbetaling

Sluttrapporten er en bekreftelse på at prosjektet er gjennomført som beskrevet i søknaden. Legg derfor ved dokumentasjon som viser at prosjektet er realisert. For eksempel kopi av faktura, ordrebekreftelse, kvitteringer og lignende.

Hvis gaven i tillegg er en delfinansiering av et prosjekt, ber vi deg om å legge ved dokumentasjon fra øvrige støttespillere/samarbeidspartnere som viser at prosjektet er fullfinansiert før vi utbetaler gaven. Hvis prosjektet går over flere år, vil gaven utbetales årlig.

Hvis prosjekter ikke blir realisert innen det har gått to år, vil gavetildelingen bortfalle.


Har dere fått støtte fra oss?

Blogg

Vi vil gjerne høre fra dere om hvordan det går etter at dere har fått støtte fra oss. Skriv gjerne et blogginnlegg og send det på e-post til gavefond@smn.no slik at vi kan publisere det på vår blogg.

Draktprofilering

Har dere avtale med oss kan dere få strykemerker til bruk på drakter. Ta kontakt med Markedsavdelingen i SpareBank 1 SMN på marked@smn.no for bestilling. 

Arenaprofilering

Etter nærmere avtale, samt ved større arrangement der banken er medarrangør, kan vi låne ut profilmateriell som banner, flagg, startnummer og vester. Ta kontakt med banksjefen på ditt lokale bankkontor eller kontakt oss på marked@smn.no.

Lånt utstyr returneres til deres lokale bankkontor, eventuelt til SpareBank 1 SMN sitt hovedkontor i Søndre gate 4 i Trondheim. 

Logo og annonser

Her kan dere laste ned bankens logo i farger og sort/hvitt, enten i lavoppløselig format for web eller høyoppløselig format for trykk.

Har dere avtale om annonsering med oss kan dere ta kontakt på marked@smn.no for å få tilsendt annonser dere kan bruke.

Spørsmål?

Ta kontakt med ditt lokale bankkontor.