Samfunnsengasjement

Konjunkturbarometer

Vi lager et årlig konjunkturbarometer for alle bransjer, som sist gang ble presentert på næringskonferansen NæringsDriv 27. oktober 2015.


Om konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Trøndelag og Nordvestlandet 2015 er utarbeidet av SpareBank 1 SMN. Menon Business Economics og Sentio Research Norge har vært viktige bidragsytere.Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, kunnskap som er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. SpareBank 1 SMN anser konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.

Hovedpoeng fra konjunkturbarometeret 2015

  • Menon spår normal vekst i Trøndelag, men nullvekst og fare for negativ vekst i Møre og Romsdal neste år
  • Optimismen blant bedriftslederne på sitt laveste siden finanskrisen
  • 2014-regnskapene viser avtagende vekst, men stabil lønnsomhet
  • Bankens eksperter gjør dypdykk i flere bransjer og med spennende reportasjer
  • Spesialtema: Innovasjon og teknologi