Søk støtte

Trenger ditt lag eller forening støtte til aktiviteter eller prosjekter som kommer lokalsamfunnet til gode? Du kan søke to ganger i året.


Hvem kan søke støtte?

Lag og foreninger kan søke om midler til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalsamfunnet. Vi er spesielt opptatt av alt som kommer barn og unge til gode. Dere kan få inntil 10.000 kroner i støtte.

Lag og foreninger i Nord Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane kan søke.

Neste søknadsfrist er 1. april i 2017. Vi åpner for søknader senest 1. mars. Du får svar på din søknad i juni hvis du søker om våren og i desember hvis du søker om høsten.


Lurer du på noe?

Hvordan vet jeg at søknaden er mottatt?

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsidene våre mottar du en e-post med bekreftelse.

Når får jeg svar på søknaden?

Alle søkere får svar enten i form av brev eller e-post. For vårens søknader blir det gitt svar i løpet av juni, og for høstens søknader får du svar i løpet av desember.

Hvorfor gir vi bort penger?

Går det godt for lokalsamfunnet går det godt for banken! Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange. Vi har de siste ti årene bidratt med 500 millioner kroner i gave og støtte til små og store prosjekter.