Søk støtte

Søk om penger til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i ditt lokalmiljø.


Sammen får vi ting til å skje

Vi vet det finnes mange frivillige, ildsjeler og engasjerte mennesker i Trøndelag og på Nordvestlandet. Noen ganger er det nok med engasjement og vilje. Andre ganger trengs litt økonomisk støtte. Vi ønsker å være med å bidra, slik at ditt lag eller forening kan realisere sitt prosjekt. Sammen ønsker vi å skape levende lokalsamfunn, med spesielt fokus på barn og unge.

Søk om støtte til formål innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid. Neste søknadsfrist er 1. oktober.


Vi slår et ekstra slag for korps!

Våren 2017 har vi satt av 1 million kroner ekstra til korps. Vi ønsker med dette å støtte de mange glade musikantene, dugnadsarbeiderne og ildsjelene som er tilknyttet regionens musikkorps for barn og unge. 

 


Lurer du på noe?

 • SpareBank 1 SMN ønsker å være med og støtte lag og foreninger i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. For å kunne søke om støtte fra oss, må du være tilknyttet en virksomhet i vår region, med organisasjonsnummer. 

 • Fyll ut søknadsskjemaet og beskriv prosjektet du søker støtte til. Kun søknader sendt inn via skjemaet vil behandles.

  Vi har to tildelinger i året. Én på våren og én på høsten. Søknadsfristene er 1. april og 1. oktober.

 • Alle som søker om støtte, vil få svar på e-post ca to måneder etter at søknadsfristen har gått ut. Dersom ditt prosjekt får tildelt støtte, må du sende inn en enkel bekreftelse/sluttrapport for å få utbetalt pengene. Dette får du mer informasjon om dersom søknaden innvilges.

  Savner du svar, eller lurer du på noe, er det fint om du kontakter oss på gavefond@smn.no

 • Du kan søke om valgfritt beløp, men de fleste prosjektene støttes med inntil 10.000 kroner.

 • Som en lokal sparebank med hjerte for regionen vi er en del av, ønsker vi å bidra til å skape et levende lokalsamfunn med aktivitet og trivsel for alle. Vi prioriterer formål som kommer barn og unge til gode, og ønsker å gi støtte til utstyr, aktiviteter og konkrete prosjekter, ikke generell drift. Vi legger vekt på at prosjektene har allmennytte, dvs. kan komme til glede for flere. 

  Se hvem som fikk støtte høsten 2016

 • Vi gir ikke støtte til følgende formål:

  • - prosjekter med partipolitisk eller religiøs profil
  • - tiltak som faller inn under offentlige kjerneoppgaver
  • - privatpersoner, eller prosjekter med kommersielle interesser
  • - aktiviteter uten allmennyttig verdi, med svært begrenset målgruppe (f.eks. klassetur)
  • - ordinær drift
 • Nei, dessverre. Vi ønsker å sikre at støtten går til reelle prosjekter med allmennytte, og organisasjonsnummer er derfor et krav. Hvis dere har en god idé til et prosjekt, men mangler organisasjonsnummer, kan kanskje Spleis fra SpareBank 1 være til hjelp for å samle inn penger?