Konjunkturbarometeret for Midt-Norge: Kan gå mot litt roligere tider

Etter to intense år i midtnorsk næringsliv er det mer usikkert om tempoet kommer til å bli like høyt i 2020. I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge endrer vi prognosen for kommende år fra positiv til nøytral, men vi tror fortsatt på høy aktivitet.


Konklusjonen er basert på analyser av 2018-regnskapet til 41.000 midtnorske bedrifter, dialogen med våre ca. 15.000 næringslivskunder, våre bransjeeksperters vurderinger, bankens forventningsbarometer samt egne og andre institusjoners makroanalyser.

Full fart i begge fylker

Møre og Romsdal slår kraftig tilbake etter noen rolige år i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014, og kan for første på gang på flere år skilte med høyere vekst enn Trøndelag. I Møre og Romsdal økte samlet omsetning for bedriftene med 5,6 prosent mot 2,1 prosent året før. Også i Trøndelag økte veksten – fra 2,8 prosent til 4,4 prosent.

Blant regionene topper kystkommunene i sørdelen av Trøndelag fulgt av Romsdal og Namdal, alle regioner preget av gode tider innen fiskeri og havbruk. Situasjonen er fortsatt slik at det er på havet det skjer. Både på godt og vondt. Offshore og maritim industri sliter stadig, og for maritim industri har vi endret prognosen fra nøytral til negativ på grunn av presset lønnsomhet for deler av bransjen.

Nullvekst i Innlandet

Vi ser også en todelt region, men forskjellen finner vi ikke lenger på hver side av fylkesgrensa. Skillet går derimot mellom kysten og innlandet. Bedriftene i Innlandet i Trøndelag sør hadde nullvekst i fjor. Vi ser samme tendens i resten av regionen.

Inntjeningen er god i begge fylker. Trøndelag øker samlet driftsmargin fra 7,2 prosent til 7,6 prosent. I Møre om Romsdal går marginen litt ned – fra 6,0 til 5,1 prosent.

Optimistisk næringsliv

Midtnorske bedriftsledere ser fortsatt lyst på framtida. Optimismen er ikke like stor som for ett år siden, men på sitt nest høyeste nivå siden 2012. Det viser forventningsbarometeret per oktober 2019 gjennomført av Sentio for SpareBank 1 SMN. 600 bedriftsledere i Trøndelag og Møre og Romsdal er blitt bedt om å vurdere sin bedrifts utsikter for neste tolv måneder.

Kan gå mot litt roligere tider

Etter to intense år i midtnorsk næringsliv er det mer usikkert om tempoet kommer til å bli like høyt i 2020. I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge endrer vi prognosen for kommende år fra positiv til nøytral, men vi tror fortsatt på høy aktivitet.

Les hele saken i Konjunkturbarometeret

Om Konjunkturbarometeret

SpareBank 1 SMN gir ut Konjunkturbarometeret for Trøndelag og Nordvestlandet. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, og for fjerde gang er det blitt laget prognoser for økonomisk vekst i de tre fylkene. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. Vi anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.