Støtte til grønn omstilling

Kan bedriften din omstille seg til å bli grønnere? Nå får små og mellomstore bedrifter økonomisk støtte til eksperthjelp fra SINTEF for å realisere gode idéer.

Utnytt fremtidens muligheter

Det grønne skiftet kommer, enten vi vil eller ikke. For næringslivet betyr det blant annet nye krav til drift. Bedrifter må bli grønnere, smartere og mer nyskapende.

Omstilling er helt nødvendig for å lykkes. I samarbeid med SINTEF skal vi derfor hjelpe etablerte små og mellomstore bedrifter (SMB) i Midt-Norge med å digitalisere, automatisere og bli mer bærekraftige.

Dette er en helt unik mulighet til å dra nytte av SINTEF sin ekspertise - samtidig som banken tar halve regninga! 

Video placeholder image

Hvem kan søke?

Bedrifter som:

 • har mellom 5 og 100 ansatte.
 • er lokalisert i Midt-Norge.
 • ønsker grønn omstilling utvikling som krever ekspertkompetanse utover tradisjonell konsulentbistand.

Slik fungerer støtteordningen

Skal Norge lykkes med grønn omstilling i næringslivet må alle aktører være med å drive utviklingen, også de små og mellomstore bedriftene.

Vi vet at mange bedrifter har manglende erfaring og knappe ressurser når det gjelder omstillingsprosesser. Dette stopper dem ofte fra å utvikle idéer og konkretisere behov sammen med fageksperter.

Vi ønsker å senke terskelen og inviterer derfor disse bedriftene til å bli bedre kjent med den nye, grønne hverdagen.

Dette gjør vi i tett samarbeid med SINTEF som har regionens desidert ypperste ekspertise innen en rekke relevante fagfelt. De stiller med forskere og vi stiller med dyktige bedriftsrådgivere og finansiell støtte. 

Sammen skal vi finne muligheter for nye idéer og vekst. 

Vi tilbyr økonomisk støtte fra vårt samfunnsutbytte, kombinert med ekspertkompetanse fra Norges største uavhengige forskningsinstitutt, SINTEF.

Sammen bidrar vi til at din bedrift kan få realisert eller utviklet en idé som for eksempel kan redusere kostnader, skape nye produkter, effektivisere produksjonen eller åpne for helt nye forretningsmodeller.

Bedriften får bistand av forskere fra et kunnskapsmiljø som ligger i front når det gjelder ny teknologi, digitalisering, bærekraft og sirkulær økonomi til å videreutvikle ideen.

Totalt kan du få inntil 100.000 kroner i støtte. Disse midlene skal dekke opptil halvparten av kostnaden knyttet til bistand fra SINTEF.

Bedriften betaler selv det resterende beløpet, minimum tilsvarende mottatt støttebeløp. Mottar du 100.000 kroner i støtte, må du selv investere minimum 100.000 kroner.

Kostnader knyttet til egne ansatte som deltar i prosjektet blir dekt fullt ut av bedriften selv. 

Det er ingen krav til bransje eller type bedrift og du behøver ikke å ha et kundeforhold i SpareBank 1 SMN. 

Ved vurdering av søknadene legger vi vekt på blant annet punktene under. Punktene er ikke absolutte krav. 
 • Tidligere erfaring med forskning og utvikling, FoU. (Lite/ingen erfaring er positivt)
 • Godt forankret ønske om strategisk satsing på FoU.
 • Bidrag til grønn omstilling.
 • Potensial for økt verdiskapning, arbeidsplasser.
 • Indirekte effekter for lokalsamfunnet.
 • Geografisk spredning i porteføljen.

Klar for å søke?

Denne informasjonen må du legge inn i søknadsportalen:

 • Bedriftens navn
 • Organisasjonsnummer
 • Navn på prosjektleder/kontaktperson
 • Beskrivelse av idéen 

Du får mulighet til både å laste opp dokumenter og å legge til eventuell annen informasjon.


Søknader behandles fortløpende og søknadsfrist er 15. desember 2021.
Har du spørsmål om støtteordningen eller søknadsprosessen? Send oss en e-post!


Samfunnsutbytte

Lokalsamfunnet er vår største eier, derfor skal samfunnet ha sin del av banken sitt overskudd, vi kaller dette samfunnsutbytte. Pengene skal gjøre Midt-Norge til et bedre sted å bo for oss alle, og vi støtter det meste fra kultur til idrett til næringsliv.

Små og mellomstore bedrifter står for i underkant av halvparten av verdiskapingen i Norge og er viktige for sysselsetting og verdiskapning i lokalsamfunn i hele landet. Derfor går en del av samfunnsutbyttet til lokale bedrifter.

Velg oss som bank

Hvert år deler vi ut millioner av kroner i samfunnsutbytte til gode formål i Midt-Norge. Som kunde hos oss bidrar du til at vi kan gi tilbake til lokalsamfunnet. 

Bli kunde hos oss i dag