Støtte til grønn omstilling

Kan bedriften din bli grønnere? Har du en idé til hvordan, men trenger hjelp til å utvikle den? Nå kan midtnorske bedrifter få økonomisk støtte til å bruke eksperthjelp fra SINTEF.

Utvikle idéen med eksperthjelp fra SINTEF

For næringslivet betyr det grønne skiftet nye krav til drift. Kunder, leverandører, og forbrukere vil også stille krav til de det handles med. Samtidig vil det være et konkurransefortrinn, og store muligheter for lønnsomhet på sikt, for de som omstiller seg til å bli grønnere.

Nå kan etablerte bedrifter i Midt-Norge få støtte til å utvikle sine grønne idéer med eksperthjelp fra SINTEF. Det kan handle om digitalisering, automatisering, eller annen bærekraftig omstilling. Vi tar halve regninga.

Video placeholder image

Hvem kan søke?

Vil du ha eksperthjelp fra SINTEF for å utvikle en idé? De aller fleste bedrifter kan søke å få inntil halvparten av kostnaden dekt. Her er kriteriene:

 • Bedriften har mellom 5 og 100 ansatte.
 • De er lokalisert i Midt-Norge.
 • Ønsker utvikling av en grønn idé som krever ekspertkompetanse utover tradisjonell konsulentbistand.

Slik fungerer støtteordningen

Skal Norge lykkes med grønn omstilling i næringslivet må alle aktører være med å drive utviklingen, også de små og mellomstore bedriftene.

Vi vet at mange bedrifter har manglende erfaring og knappe ressurser når det gjelder omstillingsprosesser. Dette stopper dem ofte fra å utvikle idéer og konkretisere behov sammen med fageksperter.

Vi ønsker å senke terskelen og inviterer derfor disse bedriftene til å bli bedre kjent med den nye, grønne hverdagen.

Dette gjør vi i tett samarbeid med SINTEF som har regionens desidert ypperste ekspertise innen en rekke relevante fagfelt. De stiller med forskere og vi stiller med dyktige bedriftsrådgivere og finansiell støtte. 

Sammen skal vi finne muligheter for nye idéer og vekst. 

Vi tilbyr økonomisk støtte fra vårt samfunnsutbytte, kombinert med ekspertkompetanse fra Norges største uavhengige forskningsinstitutt, SINTEF.

Sammen bidrar vi til at din bedrift kan få realisert eller utviklet en idé som for eksempel kan redusere kostnader, skape nye produkter, effektivisere produksjonen eller åpne for helt nye forretningsmodeller.

Bedriften får bistand av forskere fra et kunnskapsmiljø som ligger i front når det gjelder ny teknologi, digitalisering, bærekraft og sirkulær økonomi til å videreutvikle ideen.

Totalt kan du få inntil 100.000 kroner i støtte. Disse midlene skal dekke opptil halvparten av kostnaden knyttet til bistand fra SINTEF.

Bedriften betaler selv det resterende beløpet, minimum tilsvarende mottatt støttebeløp. Mottar du 100.000 kroner i støtte, må du selv investere minimum 100.000 kroner.

Kostnader knyttet til egne ansatte som deltar i prosjektet blir dekt fullt ut av bedriften selv. 

Det er ingen krav til bransje eller type bedrift og du behøver ikke å ha et kundeforhold i SpareBank 1 SMN. 

Ved vurdering av søknadene legger vi vekt på blant annet punktene under. Punktene er ikke absolutte krav. 
 • Tidligere erfaring med forskning og utvikling, FoU. (Lite/ingen erfaring er positivt)
 • Godt forankret ønske om strategisk satsing på FoU.
 • Bidrag til grønn omstilling.
 • Potensial for økt verdiskapning, arbeidsplasser.
 • Indirekte effekter for lokalsamfunnet.
 • Geografisk spredning i porteføljen.

Klar for å søke?

Denne informasjonen må du legge inn i søknadsportalen:

 • Bedriftens navn
 • Organisasjonsnummer
 • Navn på prosjektleder/kontaktperson
 • Beskrivelse av idéen 

Du får mulighet til både å laste opp dokumenter og å legge til eventuell annen informasjon.

Søknader behandles fortløpende. Har du spørsmål om støtteordningen eller søknadsprosessen? Send oss en e-post!


En grønn pådriver for midtnorsk næringsliv

Vi skal hjelpe bedrifter i Midt-Norge å lykkes. Et viktig premiss for å lykkes, også i fremtiden, er å finne muligheter for grønn vekst, og å utvikle disse. Nå kan bedrifter, uavhengig av om de er kunde hos oss, få hjelp til å komme i gang med grønn omstilling og vekst på flere vis. 

Sammen får vi ting til å skje

Med lokalsamfunnet som vår største eier skal også en del av overskuddet, eller samfunnsutbytte som vi kaller det, gå tilbake til regionen. Da vi spurte hva dere, våre eiere, hva vi burde bruke pengene på, så var det mange som svarte at de vil ha tiltak som skaper et mer bærekraftig næringsliv i Midt-Norge. Dette kurset er et av tiltakene.

Velg oss som bank

Hvert år deler vi ut millioner av kroner i samfunnsutbytte til gode formål i Midt-Norge. Som kunde hos oss bidrar du til at vi kan gi tilbake til lokalsamfunnet. 

Bli kunde hos oss i dag

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }