Bruk din stemmerett ved kundevalget

Innskuddskundenes valg til bankens representantskap foregår 15.-21. februar 2016. Vi oppfordrer alle til å stemme ved valget.

Hvem har stemmerett?

Er du kunde i SpareBank 1 SMN kan du være med på å bestemme hvem som skal sitte i bankens øverste organ. Alle som er over 18 år og har hatt minst 500 kroner på konto i løpet av de siste seks månedene kan stemme på hvem som skal være medlem av bankens representantskap. 

Har du BankID klikker du på knappen nedenfor for å stemme.

Hva er representantskapet?

Bankens øverste organ er representantskapet som består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige. Deres hovedoppgave er å velge sentrale tillitsvalgte som bl.a. styrets medlemmer, samt å føre tilsyn med styrets forvaltning av selskapet. Representantskapet har 43 medlemmer og 32 varamedlemmer. Valget skjer i.h.t. bankens vedtekter.

Følgende er på valg til representantskapet i 2016

Distrikt I: 3 medlemmer og 3 varamedlemmer - se kandidater (pdf)

Distrikt II: 3 medlemmer  og 3 varamedlemmer - se kandidater (pdf)

Distrikt III:  2 medlemmer og 2 varamedlemmer - se kandidater (pdf)

Både medlemmer og  varamedlemmer velges for 4 år.

Se oversikt over valgdistriktene (pdf)


Slik stemmer du hvis du ikke har BankID

Stemme avgis på en av følgende måter:

  • Elektronisk avstemming i banklokalene ved hjelp av en bankansatt. Dette gjelder også for kunder uten BankID. 
  • Ved bruk av stemmeseddel som er utlagt ved alle kontorer 
  • Ved postforsendelse. Stemmesedler og annet valgmateriell kan hentes eller bestilles fra banken. Stemmeseddelen må være poststemplet senest lørdag 20. februar 2016. Stemmeseddel som ikke er kommet til banken innen to dager etter siste valgdag forkastes.