Legitimering og oppdatering av kundeinformasjon mindreårige

Hvorfor fikk du brevet?

Du er verge for en mindreårig kunde hvor vi mangler tilstrekkelig kundeinformasjon og/eller legitimasjon. For å hindre hvitvasking og misbruk av våre kunders identitet er det et lovpålagt krav at alle bankkunder må ha oppdatert legitimasjon og kundeinformasjon. Alle våre kunder må derfor legitimere seg og svare på noen spørsmål om forventet bruk av banken.

Vi beklager ulempen dette medfører, men håper på forståelse for at tilstrekkelig informasjon og legitimasjon er nødvendig for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering.

Om det er legitimasjon og/eller oppdatert kundeinformasjon som mangler på den mindreårige skal være spesifisert i meldingen du har fått fra oss. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på dette.


Slik kan du oppdatere barnets legitimasjon og/eller kundeinformasjon

Dersom du har fått melding om å oppdatere både legitimasjon og kundeinformasjon på vegne av barnet kan du gjør dette via denne lenken. Her sender du inn bilde av barnets legitimasjon, samt fyller ut kundeerklæringsskjemaet.

Dersom du har fått melding om å kun oppdatere kundeinformasjon på vegne av barnet kan du gjøre det i dette skjemaet.

Hvis du ikke har BankID kan spørsmålene besvares skriftlig og returneres per post: Skriv ut dette skjemaet, fyll det ut og send ferdig utfylt og signert skjema til: SpareBank 1 SMN v/AML PM, Postboks 4796 Torgarden, N-7467 Trondheim, Norway.

Har du blitt bedt om å oppdatere legitimasjon legger du ved kopi av barnets legitimasjon sammen med ferdig utfylt kundeerklæring. 


Ofte stilte spørsmål

  • Banken har ansvar for å innhente legitimasjon når du etablerer et kundeforhold hos oss. Det følger av reglene i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjør vi for å forsikre oss om identiteten til kunden.

    Har du mottatt en henvendelse fra oss er det fordi vi ikke har legitimasjon i våre arkiver som tilfredsstiller bankens og lovens krav. Skjerpede legitimasjonskrav bidrar til å hindre ID-tyveri, misbruk av BankID og økonomisk kriminalitet.

  • Banken har et ansvar for å ha kunnskap om hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester. Denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Formålet er å hindre at norske banker brukes som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering og for å hindre misbruk av kundenes identitet.

  • Hva som gjelder for deg vil være spesifisert i meldingen du har fått fra oss. Det å oppdatere kundeinformasjon og det å legitimere seg er to forskjellige ting. Norske banker er pålagt å alltid ha oppdatert informasjon om sine kunder, i tillegg til gyldig legitimasjon. Begge deler er viktig i arbeidet for å forebygge ID-tyveri, hvitvasking og annen type økonomisk kriminalitet.

  • Nei, det holder at en av foreldrene besvarer på vegne av barnet.

  • Dersom barnet ikke har pass eller annen gyldig legitimasjon, kan det sendes inn bilde av barnets fødselsattest. Merk at fødselsattest ikke kan godkjennes dersom barnet skal ha BankID eller Visa med legitimasjon hos oss.

  • Dersom vi ikke mottar oppdatert legitimasjon/kundeinformasjon innen fristen vil barnets kundeforhold i banken dessverre bli midlertidig sperret. Så snart vi mottar oppdatert informasjon vil kundeforholdet bli åpnet igjen.

Oppmøte i kontor

Vi deltar i dugnaden for å stoppe koronaspredning og ønsker derfor ikke stor pågang i våre kontorer. Dersom du har fått beskjed fra oss om at du må møte opp i et bankkontor for å fremvise gyldig legitimasjon ønsker vi at du avtaler et møte på forhånd. Ta direkte kontakt med ditt nærmeste kontor for å avtale tid.