Har du mottatt melding om oppdatering av legitimasjon?

Her finner du mer informasjon i forbindelse med denne meldingen.

Hvorfor fikk du meldingen?

Du har et kundeforhold med SpareBank 1 SMN, men vi mangler dessverre tilstrekkelig legitimasjon på deg i våre arkiver. Det betyr at du må hjelpe oss med en viktig ting, nemlig å vise at du er du. 

For å hindre at norske banker brukes som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering og for å hindre misbruk av din identitet er det et lovpålagt krav at alle bankkunder må være legitimert i bankens arkiver. 

Hva betyr dette for deg?

Vi må ha tilstrekkelig legitimasjon for å hindre misbruk av din identitet og din konto. Du har derfor fått melding fra oss der vi ber deg dra innom et av våre kontor for å registrere legitimasjonen din. Bor du ikke i nærheten av et SpareBank 1 SMN-kontor kan du også legitimere deg i en av de andre bankene i SpareBank 1-alliansen.

For å være sikker på at du også i fremtiden skal ha tilgang til alle våre tjenester anbefaler vi at du legitimerer deg med pass. I spesielle tilfeller kan vi også godkjenne andre typer legitimasjonsform. Hvilke krav som gjelder for deg står oppgitt i meldingen du har mottatt.

Vi beklager ulempen dette medfører, men håper på forståelse for at tilstrekkelig legitimasjon er nødvendig for å beskytte deg mot ID-tyveri, svindelforsøk eller annen økonomisk kriminalitet.

Hvordan kan du legitimere deg?

 

Er fristen for kort?

Fristen for å komme innom et kontor er opplyst i meldingen du har fått. Dersom fristen er for kort eller du har andre utfordringer knyttet til dette, ber vi deg ta kontakt med oss slik at fristen kan forlenges. Send inn dette kontaktskjemaet eller ring oss på (+47) 481 34 174 alle hverdager kl. 8–16.

 

Hva skjer hvis du ikke viser legitimasjonen din? 

Tilstrekkelig legitimasjon er avgjørende for et kundeforhold med banken. I tilfeller hvor banken ikke mottar tilstrekkelig informasjon vil vi desverre måtte vurdere å suspendere kundeforholdet, inkludert eventuelt utstedt BankID/bankkort. Dette for å forhindre at din identitet og dine avtaler kan misbrukes av andre. 

Viktig! Ikke gi fra deg personlig informasjon via e-post eller på usikre nettsider

Personlig oppmøte er dessverre eneste mulighet for at legitimasjonskontrollen skal være gyldig. Husk at du aldri må gi fra deg personlig informasjon som pass, fødselsnummer, passord, koder eller kortinformasjon via e-post eller på usikre nettsider. 

Har du mottatt kommunikasjon som du er usikker på om kan være svindelforsøk, er det viktig at du ikke klikker på lenker, vedlegg eller svarer tilbake. Er du i tvil, ta raskest mulig kontakt med oss.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger i forbindelse med dette kan du lese mer i bankens personvernerklæring.


Ofte stilte spørsmål

 • Dersom du har fått beskjed om at din BankID og/eller konto er sperret må du komme innom et av våre kontorer med pass. Ta kontakt hvis du har spørsmål

 • Banken har ansvar for å innhente legitimasjon når du etablerer et kundeforhold hos oss. Det følger av reglene i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det gjør vi for å forsikre oss om identiteten til kunden.

  Har du mottatt en henvendelse fra oss er det fordi vi ikke har legitimasjon i vår arkiver som tilfredsstiller bankens og lovens krav. Skjerpede legitimasjonskrav bidrar til å hindre ID-tyveri, misbruk av BankID og økonomisk kriminalitet. 

 • Banken har satt en kort frist for å komme i kontakt med deg slik at vi finner en ordning for å innhente legitimasjon. Hvis vi ikke mottar tilstrekkelig legitimasjon innen fristen vil vi kontakte deg. I ytterste konsekvens må banken vurdere om ditt kundeforhold skal suspenderes inntil vi får avklart forholdet. 

  Gi oss beskjed dersom fristen ikke er mulig å overholde, så finner vi en løsning sammen. Fyll ut dette kontaktskjemaet eller ring oss på (+47) 481 34 174 alle hverdager kl. 8–16.

 • Banken ber om fremvisning av pass. I spesielle tilfeller kan vi også godkjenne andre legitimasjonsformer enn pass, ta i så fall kontakt med oss på dette kontaktskjemaet eller på telefon (+47) 481 34 174 alle hverdager kl. 8-16.

 • Dersom du ikke har gyldig pass, ta kontakt med oss. Om du må fornye ditt pass avtaler du en lengre frist ved å kontakte oss på dette kontaktskjemaet eller på telefon (+47) 481 34 174 alle hverdager kl. 8-16. Bestilling av pass gjør du hos politiet. Noen kontorer har drop-in, men mange krever at du bestiller time på nettet. Se politiet.no for mer informasjon.

 • Dersom du ikke har mulighet til å oppsøke et SpareBank 1-kontor innen fristen, må du ta kontakt. Fyll ut dette kontaktskjemaet eller ring oss på (+47) 481 34 174  alle hverdager kl. 8–16.

 • Dersom du har utenlandsk pass/reisebevis/utlendingspass må du i tillegg fremvise oppholdskort eller registreringsbevis for EU/EØS-borgere. 

 • Alle norske banker er pålagt å ha tilstrekkelig legitimasjon på sine kunder, gjennom lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og gjennom krav som stilles ved utstedelse av elektronisk signatur som BankID og utstedelse av bankkort med bilde.

  Vi jobber kontinuerlig med dette, og kontakter alle kunder som vi ikke har korrekt registrert legitimasjon på. Vi trenger derfor din hjelp for å forbedre oss og oppdatere arkivet vårt.

 • Mange kunder er allerede tilstrekkelig legitimert og vil ikke få denne beskjeden. Andre kunder er enda ikke blitt kontaktet. 

 • For at legitimasjonskontrollen skal være gyldig, må du møte opp personlig. Din identitet må kontrolleres opp mot det legitimasjonsdokumentet du fremviser.

  Personer bosatt i utlandet eller langt unna et SpareBank 1 kontor kan legitimere seg med pass hos instanser som bank, konsulat eller ambassade.