Har du mottatt melding om oppdatering av legitimasjon?

Her finner du mer informasjon i forbindelse med denne meldingen.

Hvorfor fikk du meldingen?

Du har BankID og/eller bankkort med bilde, men vi mangler dessverre tilstrekkelig legitimasjon på deg i våre arkiver. Det betyr at du må hjelpe oss med en viktig ting, nemlig å vise at du er du. 

BankID og bankkort med bilde er personlig legitimasjon som bekrefter hvem du er, og BankID kan også brukes for å signere elektroniske avtaler. Det er helt avgjørende for din sikkerhet at ingen kan misbruke disse. For å hindre misbruk av din identitet, er det satt strenge krav til identifikasjon når vi skal utstede BankID og bankkort med bilde.

Hva betyr dette for deg?

Vi må ha tilstrekkelig legitimasjon for å hindre misbruk av din BankID og/eller ditt bankkort med bilde. Du har derfor fått melding fra oss der vi ber deg dra innom hvilket som helst av våre kontor og registrere legitimasjonen din. For å være sikker på at du også i fremtiden skal ha tilgang til alle våre tjenester anbefaler vi å legitimere deg med pass. I spesielle tilfeller kan vi også godkjenne andre legitimasjonsformer enn pass, ta i så fall kontakt med oss. 

Vi beklager ulempen dette medfører, men håper på forståelse for at tilstrekkelig legitimasjon er nødvendig for å beskytte deg mot ID-tyveri, svindelforsøk eller annen økonomisk kriminalitet.

Noen kontor har utvidet åpningstid for å gjøre det enklere for deg. Finn ditt nærmeste bankkontor eller se hvor det er utvidet åpningstid.

Er fristen for kort?

Fristen for å komme innom et kontor er i utgangspunktet to uker etter at du mottok sms/varsel på e-post. Dersom fristen er for kort eller du har andre utfordringer knyttet til dette, ber vi deg ta kontakt med oss slik at fristen kan forlenges. Send inn dette kontaktskjemaet eller ring oss på 481 34 174 alle hverdager kl. 8–16.

Hva skjer hvis du ikke viser legitimasjonen din? 

Tilstrekkelig legitimasjon er avgjørende for at din BankID/bankkort med bilde skal være gyldig. I tilfelle hvor banken ikke mottar tilstrekkelig informasjon vil banken måtte vurdere å suspendere, eventuelt stenge utstedt BankID/bankkort. Dette for å sikre at de ikke kan misbrukes av andre.

Viktig! Ikke gi fra deg personlig informasjon via e-post eller på usikre nettsider

Personlig oppmøte i bankkontor er dessverre eneste mulighet for at legitimasjonskontrollen skal være gyldig. Husk at du aldri må gi fra deg personlig informasjon som pass, fødselsnummer, passord, koder eller kortinformasjon via e-post eller på usikre nettsider. 

Har du mottatt kommunikasjon som du er usikker på om kan være svindelforsøk, er det viktig at du ikke klikker på lenker, vedlegg eller svarer tilbake. Er du i tvil, ta raskest mulig kontakt med oss.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger i forbindelse med dette kan du lese mer i bankens personvernerklæring.


Ofte stilte spørsmål

 • Banken har ansvar for å innhente legitimasjon når du etablerer et kundeforhold hos oss. Det følger av reglene i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det gjør vi for å forsikre oss om identiteten til kunden.

  BankID er en elektronisk signatur, og når banken skal utstede slik signatur for deg stilles det skjerpede krav nettopp for å hindre ID tyveri og økonomisk kriminalitet. Samme hensyn gjelder når banken skal utstede bankkort med bilde.

  Har du mottatt en henvendelse fra oss er det fordi vi ikke har legitimasjon i vår arkiver som tilfredsstiller bankens krav.

 • Banken har satt en kort frist for å komme i kontakt med deg slik at vi finner en ordning for å innhente legitimasjon. Hvis vi ikke mottar tilstrekkelig legitimasjon innen fristen vil vi kontakte deg. I ytterste konsekvens må banken vurdere om din BankID og/eller ditt bankkort med bilde skal suspenderes inntil vi får avklart forholdet. 

  Gi oss beskjed dersom fristen ikke er mulig å overholde, så finner vi en løsning sammen. Fyll ut dette kontaktskjemaet eller ring oss på 481 34 174 alle hverdager kl. 8–16.

 • Banken ber om fremvisning av pass. I spesielle tilfeller kan vi også godkjenne andre legitimasjonsformer enn pass, ta i så fall kontakt med oss.

 • Dersom du ikke har gyldig pass, ta kontakt med oss.

  Skal du fornye passet ditt avtaler du bare lengre frist for innlevering ved ditt bankkontor. Bestilling av pass gjør du hos politiet. Noen kontorer har drop-in, men mange krever at du bestiller time på nettet. Se politiet.no for mer informasjon.

 • Dersom du ikke har mulighet til å oppsøke et SpareBank 1-kontor innen fristen som er satt, må du ta kontakt. Fyll ut dette kontaktskjemaet eller ring oss på 481 34 174  alle hverdager kl. 8–16.

 • I så fall kan du dra innom en hvilken som helst SpareBank 1-bank med passet ditt. Husk å be om at de sender legitimasjonsrapporten kryptert på e-post til aml.pm@smn.no. Det kan være lurt å sjekke nettsiden til den banken du drar innom for å finne ut hvilke kontor som kan ta imot legitimasjonen din.

 • Dersom du har utenlandsk pass/reisebevis/utlendingspass må du i tillegg fremvise oppholdskort eller registreringsbevis for EU/EØS-borgere. 

 • Alle norske banker er pålagt å ha tilstrekkelig legitimasjon på sine kunder, gjennom lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og gjennom krav som stilles ved utstedelse av elektronisk signatur som BankID og utstedelse av bankkort med bilde. Vi jobber kontinuerlig med dette, og kontakter alle kunder som vi ikke har korrekt registrert legitimasjon på. Vi trenger derfor din hjelp for å forbedre oss og oppdatere arkivet vårt.

 • Mange kunder er allerede tilstrekkelig legitimert og vil ikke få denne beskjeden. Andre kunder er enda ikke blitt kontaktet. 

 • For at legitimasjonskontrollen skal være gyldig, må du møte opp personlig. Din identitet må kontrolleres opp mot det legitimasjonsdokumentet du fremviser.

 • Dersom du ikke bor i Norge ber vi om at du legitimerer deg med pass i nærmeste bank, konsulat eller ambassade for å ta en bekreftet kopi. Kopien skal være i farger, signeres med leselig signatur, dateres og stemples av institusjonen som tar kontrollen. Dette sendes per post til:

  SpareBank 1 SMN
  v/Legitimasjon PM
  Postboks 4796 Torgarden
  N-7467 Trondheim
  Norway