Oppdatering av kundeinformasjon VPS

Hvorfor fikk du meldingen?

Du har et kundeforhold i SpareBank 1 SMN, men vi mangler tilstrekkelig informasjon på deg. Vi er lovpålagt å sørge for at vi har oppdatert kundeinformasjon. Alle kunder må derfor svare på noen spørsmål om forventet bruk av banken.

I tillegg til spørsmål om bruk av konto og grunnleggende produkter er det også et krav at vi stiller spørsmål tilpasset produkter og tjenester du benytter deg av. Derfor er det nødvendig at du som har VPS-konto hos oss besvarer en egen kundeerklæring knyttet til bruken av denne.

Vi beklager ulempen dette medfører, men håper på forståelse for at dette er nødvendig for å forebygge hvitvasking, terrorfinansiering og identitetstyveri.

Dette skjemaet krever BankID-innlogging. Velg innloggingsmetode BankID eller BankID på mobil, og ikke engangskode-appen. Får du feilmelding logger du ut og trykker «Velg en annen metode». Velg så BankID eller BankID på mobil.»

Oppmøte i bankkontor

Vi deltar i dugnaden for å stoppe koronaspredning og ønsker derfor ikke stor pågang i våre kontorer. Det er ikke nødvendig å møte opp i bankkontor for å oppdatere kundeinformasjon, og vi ønsker at du så langt det lar seg gjøre oppdaterer kundeinformasjon uten å møte i et av våre kontor.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss via dette kontaktskjemaet. Du kan også ringe oss på 481 34 174, hverdager kl. 08.00 - 17.00.

Slik kan du oppdatere din kundeinformasjon

Hvis du har BankID kan du besvare spørsmålene ved å logge inn i nettbanken

Dersom din VPS-konto er sperret må du ta kontakt med oss etter du har oppdatert din kundeinformasjon. Fyll ut dette kontaktskjemaet eller ring oss på telefon 481 34 174, hverdager 08.00-17.00.

Hvis du ikke har BankID kan spørsmålene besvares skriftlig og returneres per post. Skriv ut dette skjemaet, fyll det ut og send ferdig utfylt og signert skjema til: SpareBank 1 SMN v/AML PM, Postboks 4796 Torgarden, N-7467 Trondheim, Norway.

Har du spørsmål knyttet til oppdatering av kundeinformasjon? Kontakt oss på 481 34 174 hverdager mellom kl. 08.00 - 17.00 eller fyll ut dette skjemaet

Manglende oppdatert informasjon 

Tilstrekkelig informasjon er avgjørende for et kundeforhold med banken.

I tilfeller hvor banken ikke mottar tilstrekkelig informasjon knyttet til din VPS-konto vil vi dessverre måtte vurdere å sperre denne kontoen.

Viktig!
Ikke gi fra deg personlig informasjon via e-post eller på usikre nettsider

Husk at du aldri må gi fra deg personlig informasjon som pass, fødselsnummer, passord, koder eller kortinformasjon via e-post eller på usikre nettsider. 

Hvis du har mottatt kommunikasjon som du er usikker på om kan være svindelforsøk, er det viktig at du ikke klikker på lenker, vedlegg eller svarer. Er du i tvil, ta kontakt med oss raskest mulig.

Har du spørsmål om behandlingen av personopplysninger i forbindelse med dette kan du lese mer i bankens personvernerklæring.


Ofte stilte spørsmål

  • Banken har et ansvar for å ha kunnskap om hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester. Denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Formålet er å hindre at norske banker brukes som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering og for å hindre misbruk av din identitet. 

    Det at vi ber deg om å oppdatere informasjon betyr på ingen måte at noen mistenker noe kriminelt, men vi er lovpålagt å be om denne informasjonen for å sørge for at alle dine kontoer og avtaler hos oss er sikre.

  • Det å oppdatere kundeinformasjon og det å legitimere seg er to forskjellige ting. I enkelte tilfeller har vi behov for at du hjelper oss med begge deler. Dette står i så fall spesifisert i meldingen du har mottatt.

  • Dersom vi ikke mottar oppdatert kundeinformasjon innen fristen vil ditt kundeforhold i banken dessverre bli midlertidig sperret. Så snart vi mottar oppdatert informasjon vil kundeforholdet bli åpnet igjen. 

  • Det å oppdatere kundeinformasjon og det å legitimere seg er to forskjellige ting. Norske banker er pålagt å alltid ha oppdatert informasjon om sine kunder, i tillegg til gyldig legitimasjon. Begge deler er viktig i arbeidet for å forebygge ID-tyveri, hvitvasking og annen type økonomisk kriminalitet. 

    Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for deg å oppdatere både legitimasjon og kundeinformasjon. I noen tilfeller vil kravet om legitimasjon og oppdatert kundeinformasjon komme ganske tett. Vi beklager om du opplever å ha mottatt to lignende forespørsler på relativt kort tid, og setter stor pris på din hjelp og forståelse.