Språkløftet

Nå blir pensjon litt enklere å forstå.


Synes du bankenes pensjonsspråk er vanskelig å forstå? Nå skal vi gjøre det enklere for deg.

Sammen med Finansforbundet og resten av finansbransjen er SpareBank 1 i gang med å forenkle språket, slik at du lettere skal forstå din pensjon. Vi skal skrive:

• "Avtale" i stedet for "polise".

• "Pris" i stedet for "premie".

• "Den dagen du slutter i jobb" i stedet for "fratredelsesdato".

• "Pensjonsutbetalinger" i stedet for "løpende pensjon".

Er det andre ord og uttrykk du lurer på hva betyr? Se ordliste på finansnorge.no