Korona og uro på børsen - hva skjer med sparingen min?

Koronakrisen fører til mye usikkerhet, og kombinasjonen av korona og oljeprisfallet har ført til stort fall på børsen. Dette gjør at du kanskje lurer på hva du skal gjøre med sparingen din? Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål og svar.


Jeg sparer månedlig i aksjefond. Hva bør jeg gjøre?

Om du har en fast spareavtale i aksjefond og har et langsiktig sparemål vil det sannsynligvis være lurt å fortsette med det. Ved å spare fast i aksjefond sparer du både når aksjemarkedet går opp og ned. Fondsandeler du nå kjøper etter at markedet har falt er billigere enn de du kjøpte før fallet. 

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for sparepengene mine nå?

Har du behov for sparepengene på kort sikt kan du selge fondsandeler. Da kan det lønne seg å selge gradvis, slik at du ikke risikerer å selge alt på et tidspunkt der børsen har falt mye i forkant. 

Merk at dersom du har Aksjesparekonto (ASK) og selger fond eller aksjer, vil pengene settes inn på din ASK bankkonto. Skatt, eller skattefradrag ved tap, utløses ikke før du overfører pengene fra ASK bankkonto til konto utenfor ASK.

Er det lurt å begynne med aksjefond når markedet faller?

Sparing i aksjefond er avhengig av hvor mye du tåler å se på at sparepengene dine svinger i verdi, hvor god økonomien din er, og hvor lang tidshorisont du har. Hvis du vet du har behov for pengene i nær framtid anbefaler vi ikke aksjefond, siden markedet er usikkert og det er vanskelig å forutse utviklingen. Har du derimot et langsiktig perspektiv på sparingen, kan det være lurt å starte fast sparing nå som det er billigere å kjøpe aksjefond.
 

Anbefalingene ovenfor gjelder på generelt grunnlag og er ikke å regne som personlig investeringsråd. Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Nå setter vi av 100 millioner i krisepakke til frivilligheten

Aldri har det vært viktigere at vi står sammen. Vi i SpareBank 1 SMN setter derfor av 100 millioner kroner for å hjelpe frivillige, lag og foreninger gjennom koronakrisen. 

Les mer.

Pensjonen min stuper – skal jeg fortsette å spare?

Verden er snudd på hodet av koronakrisen. Vi står i en tid preget av virusfrykt, børsras og røde tall i økonomien. Krisen skaper usikkerhet hos mange, også for sparingen din. Mange ser at pensjonen og sparepengene sine krymper og krymper. 

Les mer.

3000 kunder har søkt om koronahjelp

Mange kunder føler koronakrisen på lommeboka. 3000 kunder søkt om avdragsfrihet eller forskudd på dagpenger hos oss. Her forteller to av dem sin historie.

Les mer.

Spørsmål om korona?

Her finner du nyttig informasjon om koronaviruset. Om reiser til utsatte områder, uro på børsen og hvordan du kan komme i kontakt med oss.