• Dekker skader over 500 kroner
    • Dekker tyveri for inntil 100.000 kroner
    • Dekker skade på bygning for inntil 100.000 kroner

     

    Husk at forsikringen ikke dekker tyveri av penger, smykker, verdipapirer og sølvtøy.