Åpningstid: Fredag kl. 9 - 15.30

Stengt: 28, 31 og 32

Ta direkte kontakt med en rådgiver for avtale utover ordinær åpningstid.