Åpningstid: Mandag, onsdag og fredag kl. 9 - 15.30.