Åpningstid: Kl. 10 - 14

Sommertid: Mandag, Onsdag og Fredag kl. 10 - 14

Ta direkte kontakt med en rådgiver for avtale utover ordinær åpningstid.