Arne Solberg
Landbruksrådgiver Støren
Tlf. 907 44 565